V takzvaném Domečku střediska volného času (SVČ) Síť si tak příchozí například vyzkoušeli připravit svačinu, kterou následně snědli, snažili se přemístit z jedné místnosti do druhé pomocí slepecké hole a mimo jiné také pohmatem a pomocí čichu rozpoznávali předměty každodenní potřeby. Semináře se zúčastnil také Robert Kotrba, který přišel jako dospělí o zrak. Součástí akce byla také interaktivní ukázka výcviku a služby vodících psů v městském parku.

Zážitkový seminář Potmě, který se uskutečnil od 8.30 do 16.30 hodin, připravilo středisko volného času SVČ Síť Pacov, Centrum pro seniory a vU3V v Pacově. Cílem semináře bylo odstranění bariéry mezi veřejností a zrakově postiženými lidmi a vzdělání v kontaktu s nimi.

Na semináři se také podíleli: Škola pro výcvik vodících psů, s.r.o., Tyfloservis, o.p.s. Jihlava, SONS ČR, z.s. Oblastní odbočka Pelhřimov, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina.