Záměrem byla především oprava fasády domu a celková rehabilitace jejího stavu. „Práce spočívaly v opravě omítek i v rekonstrukci původní barevnosti nátěrů,“ sdělila Jana Musilová, vedoucí odboru péče o památkový fond telčského pracoviště Národního památkového ústavu.

Původně renesanční dům byl po velkém požáru v roce 1821, stejně jako většina ostatních domů na počáteckém náměstí, barokně přestavěn.

Průčelí domu zdobí mimo jiné i barokní erb pánů z Hradce a pamětní deska připomínající narození počáteckého rodáka Tomáše Jana Pešiny. I u těchto dvou předmětů došlo k restaurování. „Současně s plochou fasády došlo k sejmutí barokního erbu a odlití jeho kopie, která byla barevně rekonstruována dle dochovaných fragmentů,“ informovala o průběhu renovace Musilová.

Ačkoli se nejedná o kulturní památku, pro město představuje tato stavba důležitou součást historického jádra města. „V 19. století zde sídlil kupříkladu i městský úřad či obecná škola,“ uvedla v tiskové zprávě Ilona Ampapová z Národního památkového ústavu.

Nově opravený měšťanský dům, který má číslo popisné 21, mohou návštěvníci vidět na Palackého náměstí naproti kostelu sv. Jana Křtitele.

Zásadní podíl na jeho obnově má právě město Počátky, které je hlavním investorem celé akce. „Práce, které proběhly za využití tradičních technologií, byly podpořeny z grantového programu Fondu Vysočiny – Památkově chráněná území,“ dodala Musilová.