Nová kulturní památka z Pelhřimovska představuje zajímavý příklad drobného venkovského vodního mlýna s pilou na slabším vodním toku. „Objekt má téměř kompletně dochovaný soubor technologického vybavení a jeho celistvost dokládá s vysokou přesností postup mletí v první polovině 20. století,“ popsal kulturní památky Pavel Macků, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči.

Veškeré technické příslušenství je navíc výjimečné svou vysokou autenticitou. Křížův mlýn je i díky své malé rozloze dochovaným důkazem prostorových kompromisů. V rámci technologie kombinuje kompletně dochované umělecké mlecí složení, na jehož osazení jsou obvykle potřeba nejméně 4 podlaží, s částí obyčejného mlecího složení, k jehož osazení stačí podlaží pouze dvě. V Lidmaňce stačila k osazení uměleckého složení totiž patra pouze tři.

Velmi malý výrobní provoz mlýna je zároveň je propojen s pilnicí. Objekt samotného Křížova mlýna, který se stal novou kulturní památkou, leží východně od Lidmaňky po proudu Cerekvického potoka, od kterého získává vodu z náhonu.
Dochovaný Křížův mlýn je spolu s pilou a použitým technologickým vybavením jasným příkladem technického vývoje a tvůrčí schopností lidí.