„Jednou mě napadla myšlenka nějakou takovou sakrální stavbu postavit. S kamarádem myslivcem Jaroslavem Vošickým, který to se mnou sdílel, jsme věděli, že v mysliveckém spolku tento nápad neprosadíme. Rozhodli jsme se proto, že kapli postavíme sami, avšak pod hlavičkou mysliveckého spolku svatého Huberta,“ zdůvodnil Jan Štola, předseda kulturně propagační komise Českomoravské myslivecké jednoty Pelhřimov.

Mši odsloužil a kapličku vysvětil želivský opat Jáchym Jaroslav Šimek. V rámci sobotní akce také vystoupilo Lovecké trio z Prahy a želivský opat se mimo jiné postaral i o vsuvku, která se týkala myslivecké etiky.

Stavba kaple trvala zhruba dva měsíce. Stojí na pozemku Lesů ČR, které se o ni budou starat.