Na programu zmíněného sněmu bylo kromě bilance uplynulého volebního období také volba členů do jednotlivých funkcí.

„Snažil jsem se nějakým způsobem bilancovat uplynulé období, ale z jiného úhlu pohledu. Ve zprávě, kterou jsem vytvořil, jsem se snažil popsat všechny oblasti. To znamená, jak středisko funguje po organizačně právní a hospodářské stránce, jaké máme kapacity, jak se prezentujeme navenek a zároveň, jak třeba pracujeme s lidmi,“ řekl na sněmu znovu zvolený vedoucí střediska Fidelis et Fortis Jan Smrčka.