Zámek tvoří barokní jednopatrová obdélníková stavba se středním rizalitem a mansardovou střechou. Patro je odděleno od přízemí mohutnou římsou a členěno pilastry. K němu přiléhá dvůr obehnaný zdí s barokní branou. Zajímavostí zámku je fakt, že nikdy nebyl panským sídlem, ale vždy pouze úřednickým domem.

Historie Domova důchodců v Onšově se datuje od podzimu 1956. Původně měly být z bývalého zámku byty. Od založení až do roku 1972 se o chod domova a seniory staraly řádové sestry klarisky. Od roku 1972 dodnes patří do vlastnictví kraje. Jižní křídlo zámku bylo dostaveno teprve před šesti lety a zvýšila se tím kapacita domova a komfort obyvatel. Zatímco dříve bývalo na jednom pokoji třeba šest obyvatel, nyní jsou maximálně po třech.

Další díl již v pátek 16. března z Pelhřimova se skupinou Mramor.