Středeční akce, která je první svého druhu v České republice, ukázala, jak se mají chovat řidiči, když na silnici potkají kolonu vozidel ozbrojených sil Armády České republiky, kterou doprovází Vojenská policie. Jedná se především o neohleduplné chování při nebezpečném předjíždění, zakázané zařazování se do kolon a nerespektování pokynů vojenských policistů. „Spousta řidičů neví, že se do vojenské kolony, která se někam přesouvá, nesmí zařadit,“ upozornila řidiče informační důstojnice Vojenské policie Nikola Hájková.

Během jednotlivých ukázek příchozí viděli nejčastější problémy v silničním provozu, které mají vliv na bezpečnost. Ty mohou být způsobeny nejen vědomě řidičem vozidla, ale také nedostatečnou znalostí předpisů. „Jedna z demonstrací byla porovnání brzdné dráhy bojového vozidla a běžného civilního auta. Zjistili jsme, že pokud se řidič opravdu nedbale zařadí do vojenské kolony a vojenská kolona bude muset zabrzdit, tak to s civilním vozidlem nedopadne dobře. Při sedmdesátikilometrové rychlosti totiž civilní vozidlo zastaví na dráze 21 metrů a bojové vozidlo na dráze 39 metrů,“ prozradila Nikola Hájková.

Důvodem konání středeční akce je také blížící se květnový přesun vojsk americké armády přes naše území, který se bezprostředně dotkne Vysočiny. „Lidé se musí připravit na to, že budou na silnicích i ve městech potkávat vojenskou techniku. Musí tedy vědět, jak se při tom mají chovat,“ řekla Veronika Vošická Buráňová, krajská koordinátorka dopravní prevence BESIP pro Kraj Vysočina.