Restaurátorské práce na něm trvaly tři roky. „S restaurováním tohoto oltáře jsem začal v roce 2015,“ připomněl pelhřimovský restaurátor Jaroslav Benda.

A dodal, že oltář je jediným zachráněným mobiliářem z kaple. Současně připomněl i pohnutý osud oltáře, který pochází z konce devatenáctého století.

Od padesátých let dvacátého století kaple chátrala. Mobiliář, který bylo možné zachránit, byl odvezen a nejrůznějším způsobem skladován na řadě míst poté, co byla v polovině osmdesátých let dvacátého století opravována střecha kaple.

Její skutečná záchrana začala až po roce 2012, kdy nevyužívanou a pro církev nepotřebnou kapli převzalo od farnosti město. V letech 2013 až 2015 pak došlo k záchranným stavebním pracím i revitalizaci celého návrší, na němž se kaple nachází.

Mobiliář se ale dočkal až letos, sestavený oltář je vysoký více než pět metrů. „Oltář poprvé vidíme až nyní, nezachovala se žádná dokumentace,“ doplnil informaci restaurátor Benda.

Kaple svatého Kříže byla v novogotickém stylu postavena v letech 1883 až 1885, ze stejné doby pochází i oltář, který se nyní vrátil na původní místo. Po znovuotevření v závěru roku 2015 slouží kaple pro nejrůznější kulturní a společenské účely, mimo jiné se zde konají svatební obřady.