Metoda je známa pod zkratkou CLIL z anglického Content and Language Integrated Learning (obsahem a jazykem spojené učení, čte se často „klil“) a žáci jejím prostřednictvím na základě textu z knihy pracují například s dějepisnými či zeměpisnými informacemi v hodinách angličtiny.

„Metodu využíváme při výuce angličtiny pro různě staré děti. Na prvním stupni například při počítání nebo poznávání zvířat, na stupni druhém tuto metodu aplikujeme třeba na zeměpis nebo dějepis,“ uvedla k využívání metody CLIL učitelka angličtiny Markéta Hupková. „Konkrétně to vypadá například tak, že zařadím do hodiny historii Londýna, takže se žáci dozvědí něco, co pak mohou využít právě v dějepisu,“ upřesnila učitelka.

Metoda se ve výuce angličtiny objevila v České republice před více než deseti lety, ale na výraznější využití si musela nějakou dobu počkat. Na pelhřimovské základní škole Osvobození ji Markéta Hupková i další angličtináři aplikují zhruba pět let.

Její využití může být dost flexibilní, nehodí se ale pro veškerou výuku angličtiny. „Například při výuce gramatiky tuto metodu nevyužíváme,“ připomněla angličtinářka.

Metoda CLIL má své klady i negativa. Ke kladům patří, že děti angličtina více baví. „Zařazování CLIL je příjemným zpestřením a žáci si hodiny vždy užívají,“ přiblížila zkušenost Markéta Hupková.

Současně připustila, že aplikace zmíněné metody může mít negativní dopad na vyjadřování žáků v češtině. „Angličtina do slovníku dětí proniká z nejrůznějších stran, známe, jak vypadají třeba jejich esemesky, a toto je další ze zdrojů pronikání angličtiny do češtiny, to je pravda,“ připustila pelhřimovská kantorka.

Nově ovšem začínají na škole, kde Markéta Hupková učí, využívat v angličtině ještě jednu metodu. Jde o metodu, která zprostředkovává četbu anglických textů už dětem, které se angličtinu stále učí a nemají ucelené znalosti jazyka. Jde o metodu zvanou graded reading books čili metodu zjednodušené anglické literatury.

„Podařilo se nám do školy získat publikace s tímto typem literatury, což nám umožňuje věnovat se této metodě systematičtěji,“ řekla učitelka angličtiny.

Pro nižší ročníky má škola k dispozici komiksovou literaturu, pro ročníky vyšší přibývá víc textu, který ale respektuje úroveň znalostí žáků základní školy.

„Ve třídě můžeme metodu zjednodušené anglické výuky využít formou skupinové práce. V každém případě platí, že tímto způsobem jsou žáci k četbě anglické literatury motivováni,“ zjistila během dosavadního využívání metody Markéta Hupková.