Park by se měl během současného roku stát více atraktivnější pro obyvatele města a ostatní návštěvníky. Kromě výsadby nových stromů a trvalek je v plánu výstavba zahradního altánu i dětského hřiště. Navazovat bude také úprava ulice Kamarytovy a J. Zábrany.

Celá renovace parku by podle odhadů mohla být hotová už do konce listopadu letošního roku. S přípravnými pracemi se zde ale začalo již v uplynulých letech. Bylo totiž nutné vykácet nemocné stromy.

Další práce zaměřené na zeleň jsou pak podle informací v posledním vydání Radničních listů rozplánované právě do konce tohoto měsíce tak, aby se stihly během vegetačního klidu.

Po revitalizaci zeleně budou pravděpodobně v květnu zahájeny další navazující práce.