Pelhřimovský vikář Jaromír Stehlík tam v 10.45 hodin přede mší svatou znovu posvětí oltář českých patronů a křížovou cestu, která vede odspodu od studánky.

Oltář má zajímavou a dosud ne zcela objasněnou historii. „Je novorenesanční z 19. století a na Křemešník byl asi odněkud přivezen. Na oltářním obraze přitom byli domalováni další čeští světci, sv. Ludmila, sv. Cyril a Metoděj a sv. Jan Nepomucký a také český lev. Oltář je cenný tím, že v ozdobné skříňce je kromě ostatků tří světců včetně svatého Václava i kopie Svatováclavské koruny. To je málokde v republice," vysvětluje restaurátor Jaroslav Benda, který už na Křemešníku renovoval hlavní oltář a teď se jako místní patriot ujal i tohoto oltáře.

Musel ho truhlářsky a řezbářsky doplnit, dále bylo třeba vyretušovat obraz a obnovit zlacení koruny. S drahými kameny a kovy Bendovi pomohl specialista na šperky Milan Zdeněk z Turnova.

Autor koruny je zatím neznámý a podle Bendy lze soudit, že instalaci oltáře i výrobu koruny mohl iniciovat pel-hřimovský děkan František Bernard Vaněk, za války zavřený za vlastenecké postoje.

„Na desce u oltáře byl také přidán vlastenecký nápis v češtině. Možná kdyby to tehdy Němci objevili, měli by iniciátoři problémy," dodal Benda. Podle vikariátního technika Oldřicha Měřičky tak šlo nejen o věc náboženskou, ale i o povzbuzení národního sebevědomí v době okupace.

„Zatím se jen nepodařilo vše dostudovat časově. Schránka na korunu je vyfocena v dokumentu z roku 1941, ale zároveň koruna nese pečeť arcibiskupa Josefa Berana, který do úřadu nastoupil až v roce 1946," sděluje Vladimír Staněk, který má na městském úřadě na starost památkovou péči. Podle Jaroslava Bendy schránka s korunou zřejmě byly vyrobeny v letech 1939-40 a ostatky byly pak z oltáře přesazeny do koruny.

To by podle Měřičky naznačovaly i diplomy, nalepené na vnitřku dveří schránky, na nichž jsou podpisy členů Matice křemešnické včetně děkana Vaňka, s datací 1938 a 1940. „Existuje i ústní podání, že korunu Křemešníku daroval prezident Beneš, ale to není potvrzené," dodal Benda.

Koruna byla před několika lety z oltáře vyjmuta a uskladněna na faře. Teď v neděli ji budou moci zájemci vidět v celé její kráse, i s nainstalovaným elektrickým osvětlením, než bude opět uzamčena do oltáře. Samotná renovace koruny a schránky vyšla na 46 tisíc korun.

Dojde i na Boží hrob

Restaurováním prošla i křížová cesta, která patří městu. „Bylo třeba vyrobit nové kovové schránky z nerezu, nové zasklení, zednicky opravit kamenná zastavení a vyčistit je od mechů a lišejníků," vysvětlil Vladimír Staněk.

Obrazy restauroval už zmíněný Benda. „Byla to ale špatně zvolená technika, obrazy byly rezaté a poškozené," řekl restaurátor.
Podle Staňka vyšla oprava křížové cesty na 250 tisíc, 100 tisíci přispěl kraj. Jak památkář dodává, město chce v budoucnu opravit i Boží hrob od sochaře Antonína Bílka na konci cesty – konkrétně by šlo o restaurátorskou opravu jeskyně, ošetření mříže a sochy porostlé mechem. Vše ale ještě záleží na získání dotací.