Krov i střechu čeká zásadní rekonstrukce, její přípravy právě v těchto týdnech vrcholí. „Při prvotním průzkumu jsme odhadovali, že v rámci prací dojde k obnově krovu z nějakých čtyřiceti až padesáti procent. Když jsme celý krov nechali snést dolů z věže, zjistili jsme, že bude lepší obnovit krov ze zhruba devadesáti procent,“ řekla ke stavu krovu obrataňského kostela Gabriela Vašáková, která na vikariátu římskokatolické církve v Pelhřimově působí jako technik.

Práce na obnově zastřešení věže jsou rozvrženy na dva roky. Letos dojde na obnovu krovu, tesaři se budou snažit alespoň část prvků dosavadního krovu při své práci znovu využít. Opravy krovu se budou odehrávat převážně v tesařských dílnách a na místě, kde se se nyní původní krov nachází. Tedy na prostranství v sousedství samotného kostela.

V příštím roce by měla na opravený krov přibýt nová šindelová střecha a následně se celé zastřešení vrátit zpět na věž kostela.

Letos by náklady na opravu měly činit zhruba 880 tisíc korun. Čerpání krajské dotace je podmíněno spoluúčastí ze strany církve, která je vlastníkem. Část prostředků i z havarijního programu. V příštím roce vyjdou opravy zřejmě rovněž na zhruba 900 tisíc korun.

Na opravy přispěje i obec. „Příspěvek na opravu kostela jsme schválili,“ potvrdil starosta Obrataně Aleš Komárek.

Chod kostela z hlediska jeho využití pro církevní potřeby a účely není nikterak omezen. Věž obrataňského kostela svatého Petra a Pavla stojí samostatně, s lodí kostela není bezprostředně stavebně propojena. Kostel je ve správě farnosti v nedalekých Černovicích.