Také na této burze oblečení bylo možno libovolnou částkou podpořit služby Oblastní charity Pelhřimov, do jejíž Charitní záchranné sítě po akci putuje i zbylé šatstvo, které ještě může posloužit lidem v hmotné nouzi. „V naší kasičce se sešlo 1720. Každého příspěvku si moc vážíme,“ s díky podotkla charitní pracovnice Dominika Dufková.

Příští Swap s tématem podzimu se uskuteční 14. září od 10 do 14 hodin. Ale pozor, stěhuje se do prostor Hodiny H v Hrnčířské ulici.