U příležitosti Dnů domácí hospicové péče 2019, které pořádala Oblastní charita Pelhřimov, se uskutečnila například odborně zaměřená konference, beseda nebo pokus o rekordní zápis. „Pracovnice Domácí hospicové péče Iris, služby Oblastní charity Pelhřimov, jednotlivé akce uspořádaly s úmyslem šířit povědomí o své práci a možnosti volby, kterou dávají umírajícím lidem,“ poznamenala za pořádající pelhřimovskou charitu Dominika Dufková.

Veřejnost podpořila svou aktivní přítomností rekordní pokus v rámci Papučového dne, jehož podstatou bylo poukázat na význam života v posledních dnech člověka v domácím prostředí.

Na dvou akcích, konkrétně na benefičním koncertě Podolského chrámového sboru v kostele svatého Bartoloměje a na besedě se socioložkou Jiřinou Šiklovou, pak přispívali návštěvníci navíc finančně. „Na koncertě a na přednášce Jiřiny Šiklové měla veřejnost možnost podpořit charitní služby finančním příspěvkem do kasičky,“ doplnila zprávu Dominika Dufková a upřesnila, že se podařilo vybrat 2 950 korun.