Úřady sice už před téměř čtvrtstoletím zřídily k pozemků, jichž by se obchvat týkal zástavní právo, ale to letos v květnu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově zrušil. Nestalo se tak kvůli tomu, že by záměr s obchvatem Obrataně, o němž se hovoří už desítky let, zcela a definitivně padl, ale kvůli tomu, že se Státní pozemkový úřad pustil do digitalizace zmíněných pozemků a úprav, které by měly vést k tomu, že napříště dopravní stavba omezí vlastníky pozemků méně.

Na základě žádosti obce došlo ke zrušení zástavního práva k celkem 279 pozemkům v katastrálním území Obrataně. Tyto pozemky jsou zapsané na 77 listech vlastnictví. „Předkupní právo státu k těmto pozemkům vzniklo na základě oprávnění vyplývajícího ze stavebního zákona v souvislosti s plánovanou veřejně prospěšnou stavbou – severním obchvatem obce Obrataň,“ stálo ve zprávě, kterou vydal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově.

Po pozemkových aktualizacích a úpravách se pozemky, na něž bude uplatněno zástavní právo příště, zmenší. „Záměrem je pozemky rozdělit tak, aby se pak v souvislosti s realizací obchvatu zástavní právo týkalo pouze těch pozemků, které budou dopravní stavbou opravdu dotčeny,“ řekl k poslednímu vývoji starosta Obrataně Aleš Komárek.

V Obratani budou nadále usilovat o to, aby se severní obchvat obce v budoucnu realizoval. „Jsme poslední větší obcí na silnici I/19 mezi Pelhřimovem a Táborem, která na obchvat čeká. V současnosti se staví obchvat kolem obce Kámen, pokročily přípravy na stavbu obchvatu kolem Chýnova na Táborsku, u nás se zatím ani s přípravami nezačalo,“ popsal aktuální situaci obrataňský starosta. „V územním plánu je obchvat zakreslený už nějakých dvacet let,“ dodal.

Že by se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má silnici I/19 ve správě do přípravy stavby obchvatu Obrataně v dohledné době pustilo, moc optimisticky Aleš Komárek nevidí. „Loni opravilo ŘSD za zhruba pětatřicet milionů korun průtah Obrataní, takže se stavbou obchvatu v nejbližších letech zřejmě nepočítá,“ doplnil starosta Obrataně Aleš Komárek.

Obchvat Obrataně je v plánech zakreslen tak, že povede severně od obce. Do značné míry bude kopírovat trasu regionální železniční tratě, která spojuje Tábor s Horní Cerekví.