„Po dlouhých čtrnácti letech majetkoprávních příprav začnou už v pondělí práce na necelém dva a půl kilometru dlouhém silničním úseku, který odvede z obce těžkou dopravu. S financováním stavby za více než devadesát milionů korun pomůže Kraji Vysočina evropská dotace,“ informoval před zahájením prací hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Ilustrační foto
Pachatel ukradl společnosti přes padesát tisíc korun přesd email

Trasa obchvatu Salačovy Lhoty je vedena volným terénem, kopíruje vrstevnici, takže je předpoklad, že práce budou probíhat hladce. Stavba si vyžádá minimální dopravní omezení v místech křížení se silnicemi na Malou a Velkou Černou a obec Mezilesí.

V době napojování staré a nové silnice II/128 bude provoz na dotčených úsecích převeden na provizorní panelovou cestu. Z důvodu zajištění plynulého a bezpečného provozu bude obchvat v místech křižovatek rozšířen o odbočovací pruhy.

Ilustrační foto
Nedostatek zubařů: Problém trápí i dětské domovy na Pelhřimovsku

Podle informací hejtmana Jiřího Běhounka jsou už v příštím týdnu naplánovány práce na odstraňování dřevin, následovat bude bourání ruiny bývalého vepřína, který zasahuje do budoucího tělesa komunikace. Obchvat Salačovy Lhoty bude hotový v létě příštího roku.