Údaje vycházejí z aktualizovaného letáku, který Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vydalo letos na jaře.

Pokud by se podařilo zahájit práce podle stávajícího harmonogramu, mohl by být obchvat uveden do provozu v roce 2026.

Obchvat rozhodně Pelhřimovu ulehčí. „Po dokončení obchvatu se doprava ve městě zklidní, odvedení dopravy z města napomůže také životnímu prostředí. Díky obchvatu se změní i dopravní napojení průmyslové zóny,“ připomněl k očekávanému přínosu této dopravní stavby starosta Pelhřimova Ladislav Med (ODS).

ŘSD ale v souvislosti se zveřejněnými informacemi připomenulo, že výstavbu významných dopravních komunikací, mezi které západní obchvat Pelhřimova řadí, ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat.

Proto jsou uvedená data v tuto chvíli pouze orientační. „Čekáme na vydání územního rozhodnutí, to bude pro další přípravy stavby klíčové,“ zdůraznila ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic České republiky Marie Tesařová.

Územní rozhodnutí, na němž v současnosti pelhřimovský stavební úřad pracuje, by podle harmonogramu mělo být vydáno ještě v letošním roce. „Územní rozhodnutí bude zásadní pro práce na podrobnější dokumentaci stavby,“ poznamenala Marie Tesařová.

Teprve poté se bude moci stát pustit do vykupování pozemků, které bude potřebovat získat pro stavbu. Na stavbu je už zpracována technická studie a stejně tak je hotové posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Dokumentace už byla aktualizována v návaznosti na jednání s vlastníky pozemků. „Město je připraveno pomoci ŘSD s výkupem pozemků. Postup by měl podobný, jaký teď sledujeme například v Havlíčkově Brodě,“ naznačil možnosti radnice pelhřimovský starosta.

Pokud se postup prací podaří dodržet, v roce 2021 by mohly úřady vydat stavební povolení. Za další dva roky, tedy v roce 2023, by pak mělo být vyhlášeno výběrové řízení a v návaznosti na toto výběrové řízení zahájena vlastní výstavba západního obchvatu Pelhřimova.

Současný harmonogram pracuje s tím, že během přípravy stavby nebude odcházet k větším zdržením. „Termíny se mohou posouvat, pokud se v procesu přípravy stavby budou účastníci odvolávat proti vydaným rozhodnutí,“ připomněla Marie Tesařová.

Za orientační lze tak v tuto chvíli považovat v první řadě cenu stavby, jejíž předpokládaná výše je více než 945 milionů korun. Tak nákladná dopravní stavba se zatím na Pelhřimovsku nerealizovala. Pro srovnání: Rozestavěný obchvat obce Kámen, který měří bezmála dva a půl kilometru, by měl stát zhruba 211 milionů. „Obchvat Pelhřimova je stavba výrazně náročnější,“ zmínila ředitelka jihlavského pracoviště ŘSD.

Téměř pět a půl kilometru dlouhá nová silnice, která už více než dva roky odvádí dopravu z Ústrašína, Ondřejova a Myslotína, vyšla na přibližně 450 milionů.

Hlavní trasa budoucího západního obchvatu Pelhřimova, která nad Myslotínem naváže na zmíněnou dva roky sloužící novou silnici I/34, bude dlouhá 4 943 metrů. U Myslotína se budoucí trasa silnice I/34 začne vyhýbat Pelhřimovu, poblíž rybníků Stará Medenice a Nová Medenice vznikne zcela nová mimoúrovňová křižovatka.

Od tohoto místa povede nová silnice v podstatě severním směrem. V místech mezi rybníky Stráž a Vlásenický se bude mimoúrovňově křížit s regionální železniční tratí a silnicí z Pelhřimova do Vlásenice. Pak obchvat povede mezi severozápadním okrajem Pelhřimov, kde se v lokalitě Pražské předměstí nachází panelové sídliště, a Starým Pelhřimovem. V místech, kde začíná dříve vybudovaný severní obchvat Pelhřimova pak vznikne zcela nová mimoúrovňová křižovatka s kruhovým objezdem.

Právě v blízkosti Starého Pelhřimova chce mít nové stavby i pelhřimovská radnice. „Už dříve jsme se zabývali budoucí výstavbou nové komunikace, která povede nad obchvatem a spojí Starý Pelhřimovem s Pelhřimovem v místech, kde v současnosti končí ulice F. Bílka,“ poukázal na stavbu navazující na obchvat Ladislav Med. Zastupitelstvo na tento záměr už schválilo zhruba pět milionů korun.

V blízkosti sídliště na Táborské ulici pak bude zachována cesta do Starého Pelhřimova, která povede pod obchvatem, kde bude jeho součástí most přes vodní toky a biokoridor.