Obec přitom může zasáhnout jen tehdy, pokud už budova ohrožuje obyvatele z okolí či kolemjdoucí. Většinou nezabírají ani vstřícné apely. O to větší výjimkou jsou obce, kde se to vyřešit povedlo.

Jednou z nich je Těchobuz, kde obec odstrašující pozemek odkoupila. Nyní sanuje škody, plánuje tam skansen, a  ještě se zachovala sociálně citlivě vůči původnímu vlastníkovi.

Slušně vyzýváme

Nevzhledné domy se najdou i v Kamenici nad Lipou, kde už léta chátrá třeba budova bývalé truhlárny v ulici Na Sušírně. Ta je v rukou soukromého majitele, který v části domu provozuje bar. Podle kamenického starosty Ivana Pfaura je budova nevzhledná, ale problémy tam nejsou.

„Dům sice chátrá, ale zatím nemusíme řešit trable s tím, že i když je tam noční podnik, nedochází k žádným nepatřičnostem," sdělil Pfaur.

Větší problémy mají ve městě s budovou bývalé Alfeny u vlakového nádraží, kde už zmíněná firma vyráběla okna. Ta ale po svém zániku o vybydlený dům s vymlácenými okny nejeví zájem.

„Právě chybějící okna v tomto objektu jsme na náklady města nedávno nechali zatlouct, a to z toho důvodu, že dům lákal nezvané návštěvníky, především zvědavé děti. Proto jsme budovu zajistili, aby tam nikdo nepřišel k úrazu," doplnil Pfaur.

Chátrající objekty lze najít i v Pacově. Většinou se jedná o nemovitosti z přelomu 19. a 20. století. „Pár jich tu máme, ale není to nijak závratné číslo. Řekl bych, že jich je tak do deseti. Lidé  se o své baráky totiž starají vesměs dobře," přiblížil starosta Lukáš Vlček. Ten ale vzápětí dodal, že majitele, jejichž nemovitosti jsou ve špatném stavu, každoročně vyzývají k nápravě.

„Máme pořízenou fotodokumentaci a říkáme jim, že mají majetek, který je zpravidla někde v centru města nebo u škol, tak by bylo vhodné, aby se o objekt starali," dodal starosta s tím, že pokud je u nemovitosti třeba delší dobu suť nebo jiný nepořádek, úředníci dávají podněty dalším patřičným orgánům, aby byla věc napravena.

„Bohužel města a obce nemají zákonnou možnost, aby majitelům nemovitostí přikázaly, aby se o své objekty starali a zajistili je, aby nechátraly nebo nebyly zarostlé kopřivami," uzavřel Vlček.

„Domy hrůzy" dělají vrásky na čele i Počáteckým. Ve městě je chátrajících soukromých objektů hned několik. Pro ostudu jsou domy v Tovární ulici, Březinově ulici a také v ulici Rudé armády. V neutěšeném stavu je i „postřižinský" hotel Modrá hvězda na Palackého náměstí.

„Každý vlastník je povinen se o svůj dům starat. Pracovníci našeho stavebního odboru je několikrát vyzvou, aby o své domy pečovali, a když oni sami nekonají, my jako město s tím nemůžeme nic udělat," uvedl starosta Počátek Karel Štefl. Úřad může zasáhnout jen tehdy, pokud stav domu ohrožuje okolí. Většina problémových nemovitostí ale není v takovém stavu, aby město mohlo nařídit provedení nutných prací.

Do některých opuštěných a chátrajících domů v Počátkách se navíc stahují bezdomovci. „I v tomto případě nemáme páky na to, abychom jim zabránili v přístupu do domů. Můžeme jen upozornit majitele a ten si musí situaci vyřešit," uzavřel Štefl.

Humpolec se podle starosty Jiřího Kučery s tímto problémem potýkat nemusí. Žádný dům, který by chátral a dělal městu ostudu, tam prý nestojí. „Jeden tu sice býval, ale ten byl odstraněn a město odkoupilo pozemek. Nyní bude v místech, kde stával, park," řekl starosta. S jiným zanedbaným stavením na Zichpili si město poradilo odlišně: stal se z něj skanzen.

Podle starosty Černovic Jana Brožka by se i v tomto městě a jeho místních částech pár nevzhledných domů našlo. „Vybavuji si pár staveb, které jsou v soukromých rukách a mají třeba provalené střechy a jsou celkově na rozpadnutí. Většinou se jedná o domy v okrajových částech Černovic," dodal Brožek s tím, že majitelé těchto objektů zemřeli a jejich potomci se o domy postavené na začátku 19. století už nestarají.

Sběratelův dům

Nyní se dostáváme k případu s pozitivnějším koncem. V Těchobuzi žil starší obyvatel, který měl zvláštní zálibu: z Pacova na vozíku pravidelně přivážel různé vyhozené věci včetně nebezpečných odpadů a „skládal" je doma. Časem ale „sběratelskou" vášeň neunesl ani sám dům, který před lety vyhořel, a muž sám posléze skončil v domově seniorů.

Ještě letos na jaře tvořil vyhořelý objekt s nahromaděnými odpadky okolo smutnou kulisu jinak vcelku upravené obce. Zastupitelé čelili apelům občanů i návštěvníků, ať s tím něco udělají, ale třeba ani pád psa do odkryté dvanáct metrů hluboké studně, kterého museli zachránit místní dobrovolní hasiči, pronikání nebezpečných odpadů do půdy a vstup cizích osob pro obec nemohl být důvodem k zásahu na cizím pozemku.

Obci se nakonec povedlo s majitelem dojednat odkoupení pozemku. „Zároveň jsme ale nechtěli, aby vlastník ztratil pocit vazby ke svému rodnému místu, tak jsme zřídili věcné břemeno užívání a nabídli jsme mu, že mu sami rádi zprostředkujeme návštěvu a pobyt v nově upravených prostorách," říká místostarostka Jana Medková.

Na pozemku obec čekalo nemilé zjištění. Spodní vody, které přitom spadají do povodí nádrže Želivka, jsou kontaminovány jedy včetně arsenu. Obec musela uvolnit 500 tisíc korun jen na dekontaminaci.

Čištění pozemku jde pomalu, někde až tři metry vysoký odpad se musel třídit ručně. Není to ale jediná ruční práce. „Na pozemku je památkově chráněná polygonální roubená stodola stará asi 400 let, kterou chceme po jednání s památkáři rekonstruovat," vysvětluje Medková.

Stodola, dříve zcela zaplněná odpadky, se musí ručně demontovat a po doplnění chybějících a poškozených prvků znovu na stejném místě postavit. Její okolí se má po několikaleté rekultivaci proměnit v zatravněný prostor s rostlinami, poblíž má být přístřešek a chodník, stodola sama se může stát skansenem.

Pozemek kvůli kontaminaci nejde využít jako stavební. „Obyvatelé jsou rádi, že jsme věc vyřešili, ale je to ještě hodně práce na další roky," uzavírá místostarostka. Obec i jinak přistupuje aktivně k otázkám bydlení: jedné rodině v tísni nabízí sociální půjčku a z uvolněného krajského objektu chce dělat sociální bydlení.