Rozsah péče všeobecné oční ambulance čítá kromě diagnostiky a léčby očních onemocnění, refrakčních vad, screeningového programu a péči o dětské pacienty i konziliární péči pro pacienty Nemocnice Pelhřimov a závodní péči pro zaměstnance nemocnice či složky integrovaného záchranného systému. „Kromě toho se zabývám posudkovou, dispenzární a akutní péčí. Neméně důležitý je preventivní program. Pravidelné prohlídky dokáží včas odhalit refrakční vady, jako jsou například krátkozrakost, astigmatismus nebo různá onemocnění od zeleného zákalu až po nádorová onemocnění,“ sdělila Věra Kratochvílová.

Podle jejích slov u preventabilních onemocnění obecně platí, že čím dřív klient přijde, tím je léčba snazší. „Mladým pacientům doporučuji, pokud tedy neshledám žádnou závažnou patologii, aby docházeli na preventivní prohlídky jednou za dva roky. Od padesátého roku doporučuji docházet jednou za rok,“ doplnila oční specialistka.

Pro pacienty je všeobecná oční ambulance v areálu pelhřimovské nemocnice otevřena dvakrát týdně, vždy ve středu a pátek od 8.15 do 11.45 hodin a od 12.30 do 15.00 hodin.