Sad, který se nachází v těsné blízkosti atletického stadionu, byl vysazen loni 25. října. Lidé tam tehdy zasadili téměř osm desítek jabloní, hrušní, slivoní, třešní, višní, ořešáků, jeřábů či kaštanovníků.

„Stále chceme do města vrátit zeleň ne jenom z pohledu parků, ale i běžných alejí 
a ovocných sadů, kterých tu byly dříve stovky. Z městského sadu máme radost a navíc nás těší spolupráce s centrem Lada, kdy se jeho klienti o sad starají dle dohody. Je tam posekaná tráva, stromy mají dostatek vláhy," sdělil starosta Pacova Lukáš Vlček.

Rozvozili kompost a odklidili kamení

Na jaře se osmnáct klientů sdružení, jehož cílem je pomoc lidem s mentálním
a kombinovaným postižením, v sadu postaralo o uhrabání pozemku, dále rozvozili zbylý kompost a hlavně odklidili kamení. Další práce pokračovaly odborným výchovným řezem jabloní a hrušní, vydatnou zálivkou a zmulčováním travního porostu z důvodu lepšího následného kosení. To už je aktuálně v plném proudu.

„O sad se staráme rádi. Sečeme, zaléváme stromečky 
a děláme řadu pomocných prací. Naše centrum má osmnáct klientů, z toho se samozřejmě prací nezúčastňují všichni, třeba kvůli zdravotnímu stavu, ale je to tak, že někdo dává instrukce a jiný pracuje," řekla ředitelka Centra Lada Jana Moravcová. Ta zároveň dodala, že pozemek byl předtím v neutěšeném stavu a nyní je to krásné údolí oddechu. „Pro mě osobně je tento projekt hodně důležitý, protože zatím přispívali lidé nám a nyní přispíváme i my jim. Zkrátka děláme něco 
potřebného i pro veřejnost, což je pro nás velký milník," neskrývala radost ředitelka 
a řekla, že by byla velice ráda, když se na ovocné stromky přijde kdokoliv a kdykoliv podívat během svých vycházek.

Cílem nově vzniklé aleje 
je hlavně to, aby přinášela radost nejen svými plody, ale především svou příjemnou atmosférou. Sad je volně přístupný. „Nehodláme ho nijak oplocovat. Kdokoliv tam bude kdykoliv chtít přijít, tak bude mít možnost," potvrdil starosta Pacova.
Dalším společným projektem města a Lady je pořízení nového domu pro klienty centra. Objekt se nachází na okraji Pacova.