Podrobnější informace nelze na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) získat. „Stoleté a starší důchodce evidujeme po jednotlivých krajích, z naší statistiky nelze vyčíst, v kterém okrese, městě nebo obci nejstarší obyvatelé České republiky žijí,“ uvedla Renáta Provazníková z oddělení vnitřních a vnějších vztahů ČSSZ.

Podle ní by bližšími informacemi mohly disponovat matriky.

Ze zprávy za březen (první čtvrtletí) letošního roku vyplývá, že na Vysočině k poslednímu dni tohoto měsíce žilo po úmrtí Marie Matouškové 30 obyvatel starších sta let. Z tohoto počtu bylo 28 žen a dva muži. Nejstaršímu vysočinskému muži bylo 102 let.

Celkem za letošní první čtvrtletí evidovala ČSSZ v rámci celé České republiky 537 stoletých a starších důchodců (mezi nimi byla ještě uváděna i cetorazská Marie Matoušková).

Podle statistiků byla ve zmíněném období nejstarší důchodkyní žena ročníku narození 1908, která žije v Jihomoravském kraji. Nejstarší důchodce muž žije v Královéhradeckém kraji a je ročník 1912.

Marie Matoušková z Cetoraze na Pelhřimovsku se narodila 16. října 1908 a zemřela jako druhá nejstarší obyvatelka České republiky 26. února 2017.