Jak se domnívá i Jana Hášová z odboru vnitřních věcí pelhřimovského městského úřadu, média o praktických volebních „manuálech" informují nedostatečně.

Na Pelhřimovsku je vše složitější tím, že obecní volby se letos „potkaly" se senátními. U nich je volba jednoduchá: volič vybere jeden z deseti lístků a vloží ho do žluté úřední obálky. Podobně v případě druhého kola vybere jednoho ze dvou finalistů.

U senátních voleb lze volit jinde než v místě bydliště, ale pouze v rámci obvodu. Příkladem může být podle Jany Hášové třeba člověk z Pelhřimova, který jede na týden navštívit příbuzné do Jindřichova Hradce, anebo lidé v nemocnici či domově důchodců, pokud tam nemají trvalý pobyt. Dnes do 16 hodin mají poslední možnost si zažádat o voličský průkaz.

„O voličské průkazy tentokrát není zájem, větší byl u jiných typů voleb, nejvíc ho lidé využívali při těch prezidentských," říká úřednice.

Křížky podle 
počtu zastupitelů

Obecní zastupitele jinde než v místě trvalého bydliště vybírat nelze. V obci mohou volit i cizinci ze zemí EU, kteří tam mají buď trvalý, anebo nově i jen přechodný pobyt. Tohoto práva podle už zmíněné Jany Hášové v Pelhřimově využily dvě osoby.

Jak tedy v obecních volbách volit? Každý z nás si může představit, že reálně nemá jeden hlas, ale tolik hlasů, kolik má obec zastupitelů. Rozdat je může mezi kandidáty stran či nezávislých sdružení, ale i mezi lidi, kteří kandidují čistě jako jednotlivé osoby.

Třeba v Bohdalíně je sedm zastupitelů. Kandiduje 11 jednotlivců a tři lidé sdružení na kandidátce KSČM. První varianta je zaškrtnout maximálně sedm křížků u jednotlivých zastupitelů.

Druhá varianta je křížek v záhlaví KSČM pro stranu jako celek, a pak už jen nanejvýš čtyři hlasy pro zmíněné jednotlivce. A třetí varianta jsou křížky u vybraných lidí na kandidátce KSČM i u individuálních jednotlivců – maximálně sedm. Kdo udělí jen čtyři křížky, tři hlasy mu propadnou.

U individuálních jednotlivců se pořadí neřeší, vyhrají ti, kdo získají nejvíc hlasů. Ve straně nebo sdružení získávají mandát lidé podle pořadí, tedy pokud je někdo nepřeskočí.

Když křížkujete jednotlivce uvnitř strany či sdružení, v první řadě dáváte hlas uskupení jako celku. Teprve pokud váš favorit získá o 10 procent hlasů více, než je průměr na osobu v rámci kandidátky, může „přeskočit" kandidáty před ním.

Když zakřížkujete stranu a ještě lidi uvnitř ní, tak „preference" neplatí, protože křížek pro stranu má přednost.
Kdo třeba v Pelhřimově zaškrtne celé jedno uskupení o 21 kandidátech a pak ještě udělí tři křížky lidem na seznamu druhé partaje, dává v podstatě hlasy prvním 18 kandidátům vybraného uskupení a pak tři hlasy druhé partaji. Ta je nejprve přiřadí prvním třem lidem na své kandidátce – vámi vybraní „oblíbenci" postupují jen tehdy, pokud díky vám a dalším lidem překročí průměr hlasů o zmíněných 10 procent.

Pokud nesouhlasíte s lídrem kandidátky, dáte třeba v Pelhřimově 20 křížků všem kandidátům mimo lídra.
Jenže může nastat extrém: pokud strana získá jeden mandát, 20 vámi vybraných kandidátů dostane po 100 hlasech a lídr pouze dva hlasy, tak přesto bude zvolen jen lídr, protože nikdo jiný nepřekročil desetiprocentní nárůst hlasů, který žádá 104,9 hlasů.

Do zastupitelstva Pelhřimova můžete volit jen v okrsku, kde máte bydliště. Pokud ležíte v pelhřimovské nemocnici, ale nemocnice není ve vašem okrsku, ani s urnou za vámi nikdo nepřijde. To neplatí pro klienty domovů důchodců, kteří mají v okrsku trvalé bydliště – za nimi s urnou dojde komise z okrsku.