Gymnázium a Obchodní akademie v Pelhřimově totiž opět přišla s přípravným kurzem pro deváťáky, který odstartoval v posledním lednovém dnu, ale také pro žáky pátých tříd neboli budoucí studenty primy.

„Pro deváťáky je připraveno celkem šest kurzů, na kterých píší přijímačky nanečisto a také procvičují podobné testové příklady, které pak budou mít u přijímaček, a ty postupně rozebírají,“ informoval Aleš Petrák, ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov.

Pro budoucí primány je však připravený pouze jeden kurz, na který mohou zavítat 7. února. „Následně 14. února pak budou moci přijít na přijímačky nanečisto. Vyplněné testy jim opravíme a pošleme domů,“ vysvětlil Aleš Petrák rozdíl mezi jednotlivými kurzy.

Přípravné kurzy mají budoucím gymnazistům blížící se přijímací zkoušky usnadnit. „Tento kurz má velké výhody. V průběhu pěti let došlo ke změně, takže v rámci přijímaček děti dostávají centrální testy. My jim teď tedy ukazujeme a pomáháme zjistit, jakým stylem dělá tyto testy Cermat. Před tím byly výhody takové, že když jsme si dělali přijímačky sami, tak si děti vyzkoušely, jakým stylem přijímací zkoušku, ať už z češtiny nebo z matiky, děláme my,“ vysvětlil Aleš Petrák s tím, že jde hlavně o to, že si děti přijímačky vyzkouší a nejdou do neznámého prostředí, což je podle něj velmi důležité.

Podle účasti, je také vidět, že budoucí gymnazisté jsou s přípravnými kurzy k přijímacím zkouškám spokojeni. „Účast na přípravných kurzech pro deváťáky bývá kolem šedesáti uchazečů, někdy i více. Navíc zpětná vazba, která se ke mně dostala, byla zatím pozitivní,“ pochvaloval si Petrák.

Přípravné kurzy k jednotným přijímacím testům chystají i na pacovském gymnáziu. „Pomoc nabízíme uchazečům o přijetí ze sedmých tříd základních škol,“ informoval ředitel Gymnázia Pacov Josef Novák.

Na přípravné kurzy mohou zájemci zavítat 3., 10., 17., 24. a 29. března, vždy od 8 hodin.

Letošní jednotné přijímací zkoušky se pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia, uskuteční 12. a 16. dubna. Pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií platí termín přijímacích zkoušek 13. a 17. dubna.