„My nyní procházíme procesem, kdy existuje záměr dopravní značení popravit tak, aby se snížil počet dopravních značek,“ popsal novinky starosta města Pacova Lukáš Vlček. „Neznamená to ale, že se bude zavádět,“ zdůraznil.

Podstatné slovo v rozhodnutí, zda se novinky pro řidiče v lokalitě Úvoz zavedou, mají totiž tamní obyvatelé. „V současné době diskutujeme s lidmi o tom, jestli bude tato věc z jejich strany příhodná. Když ale zjistíme, že tam bude velký počet lidí, kteří se s tímto záměrem nedokáží ztotožnit, tak to zavádět nebudeme,“ zhodnotil aktuální situaci Vlček.

Pár lidí na zveřejněný záměr již zareagovalo. Zatím ale převažují spíše negativní názory nad těmi pozitivními. Pokud s ním Pacovští, kteří v dotčené lokalitě bydlí, nebudou souhlasit, plánovaný záměr zůstane pouze na papíře. „Nebudeme to dělat za každou cenu. Prostě se realizace neprovede,“ upozornil starosta.

Zpracovaný záměr zahrnuje mimo jiné odstranění stávajících dopravních značek upravující přednost v jízdě, či ve zřízení zóny „30“ s předností zprava. Je v něm zapracováno i omezení vjezdu automobilů nad 3,5 tuny, umístění takzvaných kruhových polštářů nebo úprava a doplnění dopravního značení na výjezdech ze zmíněné lokality.

Jak vše dopadne, bude jasné na konci letošního roku. Informace o celém záměru musela nejprve projít veřejnou vyhláškou, kterou zveřejnil na konci září odbor dopravy Městského úřadu Pacov. „Pak teprve budeme rozhodovat o tom, jestli to zavedeme nebo ne. Až proběhne nejenom vyhláška, ale i diskuze s lidmi,“ informoval starosta Pacova.

V případě uskutečnění plánovaného záměru, tedy snížení počtu dopravních značek, nebude lokalita Úvoz v Pacově první, která se změny dočká. „Podobné opatření máme realizováno na Sídlišti Míru, kde došlo k tomu samému,“ podotkl Vlček s tím, že celé sídliště bylo odznačkováno. Dnes zde platí pouze pravidlo přednosti zprava a snížená rychlost v celé lokalitě.
„Principielně by to bylo něco podobného. Na druhou stranu se ale musíme uvědomit, že nemůžeme všechny lokality házet do jednoho pytle. Protože některé lokality jsou jednodušší a některé složitější,“ dodal Lukáš Vlček.