Modernizace silnice, kterou má pod palcem Kraj Vysočina, se týká úseků Olešná – Strměchy a Dušejov – Hubenov. „Práce budou probíhat na obou úsecích najednou. Osobní a autobusová doprava bude v dotčených úsecích řízena semafory, nákladní doprava bude vedena po trase Pelhřimov – Humpolec – Jihlava,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš.

Řidiči se v této souvislosti musí připravit na možné částečné omezení provozu na komunikaci v závislosti na charakteru prováděných prací.

V minulém týdnu byl úsek mezi Olešnou a odbočkou na Plevnice řízen kyvadlově semafory kvůli frézování povrchu silnice. Stejně tomu tak bylo i v pondělí 13. a v úterý 14. května na silnici mezi Hubenovem a odbočkou na Ježenou.

V části silnice, která vede od hranice obce Olešná až po Strměchy, půjde o kompletní rekonstrukci dva a půl kilometru dlouhého úseku.

Asfaltové souvrství dělníci v celé délce i šířce odfrézují, v některých místech navíc lokálně rozšíří vozovku nebo krajnici. Na výjezdu z Olešné směrem na Jihlavu přibude nově pruh pro předjetí pomalu jedoucích vozidel v délce zhruba 350 metrů.

Náročná v této trase bude rekonstrukce propustku u odpočívky zhruba v polovině trasy. „V tomto místě musí být proveden až čtyři metry hluboký výkop pro rekonstrukci,“ uvedl Jan Hyliš. Průtah obcí Olešná byl zhruba před dvěma lety zatím poslední realizovanou stavbou na trase Jihlava – Pelhřimov.

Druhý úsek, který čeká modernizace, vede od křižovatky v Dušejově až po obecní úřad v Hubenově. Na zhruba 1,8 kilometru dlouhém úseku budou mírně narovnány dva silniční oblouky. Náročnější bude rekonstrukce propustku u Dušejova při odbočení na Ježenou. V tomto místě bude vybudována provizorní komunikace. „Po dohodě s obcí Dušejov budou v místech odbočení k čerpací stanici a zemědělskému družstvu oboustranně doplněny odbočovací pruhy. Dojde tak ke zvýšení plynulosti dopravy na této vytížené komunikaci,“ prozradila mluvčí kraje Eva Neuwirthová.

Obě stavby s celkovým rozpočtem přibližně 110 miliónů korun musí zhotovitelská firma zprovoznit do konce října letošního roku.

Postupná modernizace silnice II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem začala před osmi lety a zatím přišla na 446 miliónů korun. Všechny čtyři dosud realizované stavby na tomto významném regionálním silničním tahu byly podpořeny dotací EU.