Náklady zahrnující veškeré úpravy a stavební práce se vyšplhaly na 35,5 milionu korun. Předmětem investice byla rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, konkrétně vodovodů, kanalizace a vodoteče. Novému kabátu ulice přispěla i výsadba zeleně a instalace veřejného osvětlení. „Byla vybudována také nová silnice a chodníky včetně autobusové zastávky,“ sdělil starosta města Lukáš Vlček.

Obyvatelé této lokality se mohou těšit i z nových vjezdů k domům. „Rozsah akce je takový, že tato část města nebude na desítky let potřebovat významnější investice do infrastruktury,“ informoval Vlček.