Vedení městyse se ptá, zda se to nějak dotkne obyvatel. V pondělním Deníku jsme už psali o tom, že Nový Rychnov na svém katastru odmítá průzkum pro hlubinné úložiště jaderného odpadu.

Starostovi Pavlu Martínkovi obě věci přijdou trochu v rozporu – že se na jednu stranu má příroda víc chránit, ale na druhou stranu se v ní má hledat možnost úložiště.

Přírodní park Čeřínek by se nově měl rozprostírat až k zalidněné části katastru městyse a měl by částečně zahrnout i prostory, kde už nyní jsou chaty pro rekreační využití.

„Pokud by park nově zasahoval téměř do obce a někdo by chtěl postavit na svém pozemku sice v obci, ale už uvnitř chráněného území, tak máme obavu, jestli by tam byly nějaké regulace a jestli by se mu k jeho záměru třeba nemusel vyjadřovat kraj," sdělil starosta Martínek s tím, že jinak omezení třeba pro zemědělce zatím žádné nenašel.

Městys v územním plánu možnost stavby rekreačních objektů v této lokalitě nabízí a teď jde podle starosty o to, zda se územní plán kvůli rozšíření přírodního parku Čeřínek nebude muset upravovat.

Co se týká úložiště, mluvčí Správy úložišť radioaktivních odpadů Tereza Bečvaříková uvedla: „Vhodně naprojektovaný průzkum dokáže respektovat i toto omezení."

Nebude víc papírů

Co se týká rozšíření Přírodního parku Čeřínek, na to reagoval vedoucí oddělení ochrany přírodních zdrojů na krajském úřadě Roman Slouka.

Úřad totiž přírodní parky či změny jejich rozlohy vyhlašuje – zároveň přijímá připomínky obcí a přihlíží k nim.

Roman Slouka upozorňuje, že navrhované rozšíření parku Čeřínek je jen logickým doplněním cenného území – při vyhlášení byl park omezen jen na Jihlavsko a nerespektoval svou přirozenou hranici, která zabíhá i na Pelhřimovsko.

„Cílem rozšíření je hlavně zdůraznit navenek hodnotu celého území, pozitivně ho propagovat a ochránit jeho krajinný ráz, než to, že by se nově něco mělo přísněji regulovat," zdůrazňuje Slouka.

A rozumí obavám obcí, že jejich lidé budou nově třeba pro stavbu chaty „potřebovat víc papírů", ale ubezpečuje, že to tak nebude, a dovysvětluje celou věc v širší souvislosti.

„Obecně je v poslední době legislativa ke stavbám ve volné krajině přísnější – ať už jde, nebo nejde o chráněnou krajinu. U každého záměru se musí posuzovat, zda zapadá do krajiny, zda má návaznost a zda nepůsobí rušivě třeba svými rozměry nebo barvou," říká Slouka a dodává, že často někteří lidé ani nevědí, kolik povolení potřebují i v běžném území, ale uvědomí si to, až když je území chráněno – a myslí si, že se něco zpřísnilo.

Roman Slouka zdůrazňuje, že městys nemusí kvůli Čeřínku nijak měnit územní plán a že park nijak nesouvisí s průzkumem pro úložiště.

Podklady pro rozšíření parku by měly být na úřadě připraveny do konce roku.

Park Čeřínek
Vrch Čeřínek (761 m.n.m.) s přírodním parkem stejného jména leží asi 10 km od Jihlavy a asi 5 km od Nového Rychnova. Území většinou tvoří smíšené lesy. V severozápadní části leží přírodní památka Hojkovské rašeliniště. V chráněném území Na skalce je skalní výchoz se skalními mísami s odtokovými žlábky a úpatními výklenky. Čertův hrádek je skalnatý vrch na hřebeni Čeřínku na jihozápadě parku. Jsou zde výrazné zbytky přírodní skalní hradby s mrazovými sruby a skalními mísami. Součástí chráněného území je i mohutný skalní výchoz 11 m vysoký a 22 m široký. Jeho zvětráváním vzniklo kamenné moře. Územím parku a okolím Dolní Cerekve vede trasa Naučné stezky Čeřínek.