Zajímavá místa v okolí Černovic tak lákají stále více turistů, ale i cyklistů. „Tato místa jsou mezi lidmi známá a oblíbená. Když tu například lidé tráví dovolenou, tak tam často chodí na procházku,“ komentovala Václava Šenoltová z Městské knihovny v Černovicích, zájem o nedaleká lákadla.

Krásných míst v okolí Černovic, která by šla využít podobným způsobem, je ale podle Pavla Janečka, který je iniciátorem těchto vyhlídek, hned několik.

Proto by chtěl na Černovicku postavit ještě jednu nebo dvě vyhlídky. „Pokud na to starosta kývne, tak mu tento návrh předestřu jako plán na kulturní komisi, která se bude konat letos v květnu,“ přemítal Janeček o dalším budování vyhlídek.

První vyhlídku s příjemným sezením a názvem Krásná vyhlídka, mohou nadšení cestovatelé najít pod kopcem Svidník. „Další vyhlídka by mohla být mezi Stružkami a Rytovem. Potom by se šlo na Chválkov a odtud na kopec Tlučín u Vlkosovic, tam by byla poslední vyhlídka,“ popsal Janeček místa, která by také mohla být obohacena o sezení pro turisty.

Konkrétně by ji postavili na cestě mezi Dobešovem a Vlkosovicemi. „Je tam šikovná mez a taky kaplička. Navíc je tam zajímavý výhled zpátky na Svidník a na druhou stranu na Choustník,“ pokračoval v popisu Janeček.

Pokud na Černovicku další taková místa vzniknou, jejich autor, Petr Janeček s nimi bude mít ještě další plány. „Tyto vyhlídky by se potom spojily takovými značenými trasami, které vytvoří okruhy. Z nové Vyhlídky pod Vrchem se totiž nechá přejít krásnou lesní cestou na vrcholovou cestu, ze které je hned několik sestupů,“ informoval Janeček.

Prozradil také, že v plánu má vytvořit i jednoduché mapky, které turistům pomohou s orientací v terénu. „Tyto aktivity rozhodně vítám, je to skvělá věc. Pan Janeček má za sebou tvorbu podobné vyhlídky pod Svidníkem, která místo významně obohatila. Myslím si, že nová vyhlídka se povedla stejně, tak jako ta pod Svidníkem,“ pochvaloval si práci černovických nadšenců starosta Černovic Jan Brožek.

Se stavbou vyhlídek pomáhají Pavlu Janečkovi řemeslníci z Černovic. „Ke tvorbě vyhlídek mě vede jednak láska k Černovicím a okolní přírodě a za druhé, když už nemůžu ničím přispět ve městě, abych tu pomohl například se stavbou domu, tak pomůžu alespoň takhle. Hlavně můj táta postavil ve dvaasedmdesátém roce Krásnou vyhlídku pod Svidníkem, která po několika letech úplně spadla, tak jsem si řekl, že ji obnovím. A když se to lidem tolik líbí, podle zápisů, které jsou v knížce na Krásné vyhlídce, tak jsem si řekl, že zkusím postavit ještě další. Hlavně mám na to partu šikovných řemeslníků, které to také baví,“ ukončil povídání Janeček.