Kromě názvu Bambi Kindergarten a výuky anglického jazyka, které se během odpolední účastní i děti z jiných školek, s sebou nese i další zajímavosti a novinky.

Školku založila maminka na mateřské dovolené. „Ačkoli bydlíme v Humpolci, vozila jsem svou dnes již pětiletou dceru do školky na vesnici, kde bylo okolo patnácti až dvaceti dětí, kterým se věnovaly dvě učitelky. V této školce jsme byli velmi spokojení, protože při malém počtu dětí měly obě učitelky čas se dětem věnovat, chodit s nimi denně ven a přistupovat k nim velmi individuálně," vysvětlila majitelka školky Helena Kottová, která má ještě ročního syna. Pomalu se tedy blíží doba, kdy i on začne navštěvovat školskou instituci.

Delší pracovní doba

První soukromá školka v Humpolci se nachází v budově prvorepublikové vily, kde její majitelka s rodinou také bydlí. Bambi Kindergarten nabízí prodlouženou pracovní dobu.

„Ve školce jsou dvě až tři učitelky každý všední den od šesti do šesti, ale pokud by tu dítě z jakéhokoli důvodu zůstalo déle, není problém se o něj postarat," řekla Kottová.

Tato rodinná školka je sice soukromá, ale podle slov její majitelky je součástí sítě školských zařízení spadajících pod ministerstvo školství.
To mimo jiné znamená, že se stejně jako ostatní podobná školská zařízení řídí danými požárními a hygienickými předpisy a také podléhá kontrole školní inspekce.

„Při rekonstrukci a zřízení školky jsem nedosáhla na žádné dotace, a tak jsem musela investovat vlastní prostředky a částečně mi pomáhali sponzoři. Školné od rodičů pokryje náklady, které vznikají během provozu školky," osvětlila Kottová.

Různý věk

Děti i rodiče pak podle Kottové oceňují i fakt, že v Bambi Kindergarten tráví společně čas děti různého věku.
Nejsou tak od sebe například rozdělováni sourozenci, kteří spolu odmala vyrůstají a často si ani neumějí představit, že by spolu ve školce denně nebyli.
Že jsou tam děti spokojené, potvrzují i slova jednoho z rodičů, kteří svou ratolest školce svěřili.

„Vyhovuje nám smíšená třída, kde se mladší děti učí od starších a naopak ty starší se učí pečovat o ty malé. Velkou výhodou je i množství aktivit, které školka dětem nabízí, například výuka angličtiny, keramika a v budoucnu přibude i plavání," řekla jedna z maminek, které své dítě do nové humpolecké školky posílají.

Karolína Hovorková