Městu se totiž podařilo získat dotace na zateplení a opravu fasády a střechy v areálu mateřské školy Jatecká a dále na rozsah zhruba stejných prací na čtyřpodlažní objekt ve Španovského ulici. V něm nyní sídlí městské kulturní středisko, základní umělecká škola a pomocná škola, která funguje pod Základní školou Pacov.

„Objekt je dlouhodobě nevyhovující. Novou fasádu nutně potřebuje, protože ta současná je břízolitová ze sedmdesátých let minulého století. Není vzhledná a navíc tam dochází ke značným energetickým ztrátám. Proto jsme předložili projekt do operačního programu životního prostředí, který byl schválen," informoval starosta Pacova Lukáš Vlček.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o rychlou akci, protože Státní fond životního prostředí výzvu vypsal mimořádně, museli představitelé Pacova reagovat velmi flexibilně. „Nyní jsme v situaci, kdy dokončujeme dokumentaci pro výběr dodavatele, protože projekt musí být hotový ještě letos. Museli jsme proto některé naše aktivity zrevidovat," dodal starosta s tím, že na zastupitelstvu, které se konalo minulý týden, bylo z toho důvodu schváleno rozpočtové opatření. To znamená jediné – některé drobnější typy projektů, které se dají odložit, zastupitelé přesunuli tak, aby město mělo finanční prostředky právě na tento projekt.

„Vypsání dotací bylo opravdu rychlé, kdo nebyl připraven, neměl šanci. Víceméně jsme nečekali na to, jestli dotace dopadne, nebo ne. Ihned jsme dopracovávali projektovou dokumentaci, tak abychom při první informaci, že jsme prošli, ihned rozběhli soutěže na dodavatele," upozornil Lukáš Vlček.

Zastupitelé museli skloubit stavební práce, protože na začátku července se rozběhne kompletní rekonstrukce Španovského ulice, která je jednou z nejvýznamnějších ulic v bezprostřední blízkosti centra města. V rámci modernizace tam dojde k úpravám veřejné technické a dopravní infrastruktury, a to zejména vodovodu včetně přípojek, kanalizace (dešťové i splaškové), veřejného osvětlení, komunikací, chodníků a zpevněných ploch.

„Chtěli bychom, aby obě akce probíhaly souběžně. Při rekonstrukci ulice mohou řemeslníci, kteří budou pracovat na opravě objektu, stavět lešení či měnit střešní krytinu. Času není nazbyt, proto bychom chtěli věci paralelně realizovat," zdůraznil první muž Pacova.

Práce na zateplení objektů a nových střešních krytinách vyjdou dohromady přibližně na deset milionů korun s tím, že Město Pacov vydá ze své kapsy zhruba čtyři miliony korun.