Stejné zkušenosti má i místostarosta Polné Martin Bohdálek: „Záležitost větrných elektráren jsme již řešili na členské schůzi Mikroregionu Polensko. Firmy zabývající výstavbou těchto elektráren již kontaktovaly více obcí na Polensku nejenom Brzkov,“ poznamenal Bohdálek.

Až šest kusů větrných elektráren chtěla před čtyřmi lety v lokalitě u obce Brzkov a Polná stavět společnost Meridian Nová energie z Karlových Varů se sídlem v německém Suhlu. V žádném případě, větrné elektrárny mají negativní vliv na životní prostředí a působí prudké změny klimatu, zdůraznil starosta obce Brzkov Aleš Bořil, přesto že společnost nabízela obci peníze. Starosta Bořil poukázal na případ z doby zhruba před pěti lety, kdy obec Brzkov postihla dvě silná krupobití za sebou.

Dvě silná krupobití tehdy vyplavila Brzkov na Jihlavsku několikrát za sebou a viníkem mohou být podle Bořila větrné elektrárny za kopcem, které patří obci Věžnice.

Vodní ráj měl v neděli 15. ledna pro letošek rekordní návštěvnost, přišlo 861 lidí.
Návštěvnost Vodního ráje v Jihlavě roste, čísla z roku 2019 jsou ale nedostižná

Na větrné mapě Česka patří Vysočina mezi ty potenciálně nejzajímavější oblasti. Na jejím území jsou tři lokality s větrnými elektrárnami. Pavlov na Jihlavsku, Věžnice a Kámen. „Energetická situace v posledních dvou letech výrazně zvýšila zájem investorů, ať už z řad soukromých firem nebo i samospráv o další možné instalace těchto obnovitelných zdrojů energie,“ konstatoval právník Luboš Kliment ze Žďáru.

Dle náměstkyně Hany Hajnové vedení Kraje Vysočina vnímá, že s ohledem na energetickou krizi se pohled na umisťování větrných elektráren proměnil, a i pohled současné rady kraje je k těmto zdrojům více vstřícnější, než tomu bylo v minulosti. „Co se nemění, je, že pro samotné umístění je klíčový souhlas příslušných obcí a jejich obyvatel,“ zdůraznila Hajnová. I krajský úřad na Vysočině podle ní zažívá v poslední době výrazně zvýšený zájem možných investorů, kteří se ptají na možnosti umístit sem obnovitelné zdroje energie včetně větrných elektráren.