V zásadě je podobné tiskacímu písmu, díky čemuž dětem ubude
z výuky psací podoba písmen. Učitelka Dana Kubů je přesvědčena, že zavést jej byl dobrý nápad.

Rodiče přemlouvat nemusela. „V červnu loňského roku, krátce po mém setkání 
s autorkou nového písma Radanou Lencovou, se uskutečnila schůzka s rodiči dětí, které měly nastoupit do mé třídy. Předložila jsem jim všechna pro a proti písma Comenia Scriptu a zodpověděla jejich dotazy. Některé návrh přímo nadchl a okamžitě souhlasili, jiní byli zdrženlivější, ale nakonec neměl nikdo výhrady," popsala, co zavedení písma 
v její třídě předcházelo.

V polovině školního roku už vidí výsledky. „Děti začnou rychleji psát a navíc je – z našeho pohledu v podstatě tiskací – písmo podporuje ve čtení. Čtení a psaní jsou více provázané, co si přečtou, mohou si rovnou i napsat," pokračovala Dana Kubů. Výhodou písma by mělo být i to, že bude čitelnější. Rukopis by se dětem neměl příliš změnit.

Negativa učitelka na písmu neshledává. „Žádnou nevýhodu jsem zatím neobjevila, kromě toho, že nám zcela nekorespondují některé učebnice. Pro nás sice nejsou mezi klasickou velkou tiskací abecedou – se kterou děti v prvních měsících ve škole pracují v rámci genetické metody čtení – a velkými písmeny písma Comenia Script přílišné rozdíly, ale u dětí se na ně musí dávat pozor. Máme pro jejich rozlišení takové pravidlo – všechno, co píšeme rukou, je psací písmo, i když vypadá jako tiskací," podotkla učitelka. Ve druhé třídě už je v metodice u některých písmen obsažena možnost dvojího psaní, kdy si budou moci děti vybrat.

Písmo Comenia Script se podle Kubů v jejich třídě dobře doplňuje s výše zmíněnou genetickou metodou čtení, se kterou mají na škole Hálkova už mnohaleté zkušenosti. „Tato výuka je v počátcích založena na čtení po písmenkách. Děti písmena vyslovují nahlas – samy se slyší – a každé písmeno zároveň píší. Trojí vazba: vidím – slyším – píšu, výuku velmi urychlí. Děti si od samého počátku přečtou slova a věty, které dávají smysl, a trojím opakováním si přečtené pamatují. To samozřejmě vede ke čtení s porozuměním. Rychlý postup je pro děti velmi motivující. Rády čtou, protože jim to jde," přiblížila metodu humpolecká učitelka.

To například na Základní škole Na Pražské v Pelhřimově se o zavedení písma vůbec neuvažuje. „Bavili jsme se na toto téma kolektivně a dospěli jsme k jednohlasnému usnesení: Zavádět Comenia Script nebudeme. Psací písmo je ověřené generacemi. Už z hlediska rozvoje motoriky je třeba učit se psát psace," uvedl ředitel školy Luděk Charouzek.

Děti podle jeho slov alespoň budou mít na výběr. „Vím, že si v pozdějším věku někdo zvolí raději tiskací písmo, ale teď by se děti měly učit písmenka navazovat. Později už se psacímu písmu nebudou mít šanci naučit," dodal ředitel.

Záleží to na vyučujícím

Učitelka Dana Kubů na námitku týkající se rozvoje motoriky reaguje tím, že vše záleží na učiteli. „Je to otázka uvolňovacích cviků, které provádíme před každým psaním. S koncem první třídy se navíc toto pravidlo nemusí vytratit, zařazovala jsem je žákům i ve druhé třídě. A není pravda, že by toto písmo nevyžadovalo rozvíjení motoriky, nehledě na přispění dalších předmětů jako výtvarná výchova, kde se na to klade důraz," mínila.

Ze strany rodičů prvňáčků z humpolecké základní školy padla zprvu také výtka, že děti nebudou umět přečíst psací písmo. Jak ale vysvětlila Dana Kubů, ve druhé třídě se žáci číst vázané psací písmo naučí.

Sami také podle jejích slov časem pravděpodobně začnou některá písmenka navazovat a přejdou na „polotiskací" písmo, možná velmi podobné tomu, jímž dnes velké procento populace píše. „Překvapilo mě, když jsem se dozvěděla, kolik lidí nepíše psacím písmem, přestože se mu v dětství naučili. Sama ale mohu potvrdit, že mi některé děti polotiskacím písmem začínaly samovolně psát už ve třetí třídě, ale tehdy jsem jim to nemohla dovolit," doplnila.

Její slova potvrzuje maminka prvňáčka ze školy v Novém Rychnově Marcela Nečadová. „Nebyla bych proti, kdyby se syn učil ve škole Comenia Script. Také píšu tiskace, a co mám známé, ti většinou taky. Myslím si, že je to i rychlejší než se zdržovat nějakými kličkami. A pokud jde o problémy s přečtením psacího písma, stejně se dnes děti setkávají většinou s tištěným textem," řekla svůj názor maminka.

Na základní škole Hálkova už mají jistotu, že budou nabízet rodičům budoucích prvňáčků možnost vyučovat jejich ratolesti Comenia Script i v příštím školním roce, ale bude záležet na jejich rozhodnutí. Určitě budou pokračovat v používání genetické metody, v jejím případě se kvůli stoupajícímu zájmu uvažuje dokonce o jejím vyučování ve dvou třídách.

Písmo Comenia Script se pilotně ověřovalo od září roku 2010 na 33 vybraných základních školách. Na základě zjištěných výsledků ministerstvo školství doporučuje, aby bylo písmo Comenia Script alternativou k běžně užívané psací abecedě. Podmínkou pro školy, které se ho rozhodnou zařadit do výuky, bude souhlas rodičů upozorněných například na možné komplikace při přestupu žáka na jinou školu.