Proschlé stromy vyřezali někteří členové sportovního klubu Vysočina Petrovice. Park zhotovili včetně vysázení mladých stromků pracovníci Technických služeb Humpolec.