Do nového studijního oboru praktická sestra se mohou hlásit nyní žáci na Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště v Pelhřimově. „Nový obor Praktická sestra otevře škola ve spolupráci s krajem a nemocnicí od prvního září letošního roku,“ komentovala mluvčí Nemocnice Pelhřimov Alexandra Knapová.

Kapacita třídy bude čtyřiadvacet žáků. „Jsme rádi, že se nám společnými silami podařilo zrealizovat zavedení tohoto nového maturitního oboru na naší škole. Žáci projdou standardním přijímacím řízením, kdy první řádný termín jednotných přijímacích zkoušek se koná v pátek dvanáctého dubna,“ sdělil ředitel školy Lukáš Tříska. Čtyřleté studium bude zakončené maturitní zkouškou.

Práce praktické sestry v pelhřimovské nemocnici:

Zdroj: Youtube

Teorii se naučí studenti ve škole, na praktickou výuku budou docházet do pelhřimovské nemocnice. „Studenti budou ve vyšších ročnících pomáhat v rámci povinné praxe při ošetřovatelské péči, jako je například hygienická péče a polohování pacientů, zapojí se také do přípravy pacientů na vyšetření a operační výkony,“ popsala náměstkyně ošetřovatelské péče Nemocnice Pelhřimov Vladimíra Macháčková s tím, že cílem je připravit studenty k výkonu profese středního zdravotnického pracovníka.