Podmínky stanovuje zákon. Název se nesmí opakovat a pokud jde o pojmenování po osobnosti, nesmí se jednat o dosud žijící osobu. „Při posuzování nových názvů se rovněž dbá na to, aby korespondovaly s již existujícími názvy v dané lokalitě a měly logické opodstatnění. V případech návrhů cizích jmen jsou posuzovány i z hlediska výslovnosti a souvislosti s historií místa,“ vyjmenovala mluvčí Pelhřimova Andrea Unterfrancová.

Některé návrhy názvu pelhřimovských ulic pro Zelený vrh už projednala letopisecká komise a doporučila je Radě města k projednání. „Rada následně doporučila zastupitelstvu, které se bude konat v září, návrhy názvů dle letopisecké komise schválit. Navržené názvy tvoří jednotný ideový celek, odkazující na směr nejbližších obcí či významných míst,“ přiblížila Untefrancová. Mezi návrhy se dostaly názvy Ke Svaté Anně (varianta Svatoanenská, Anenská), Jihlavská, Zelený vrch, Chvojnovská či Služátecká (varianta Zachotinská).

Mluvčí doplnila, že město uvítá i návrhy od obyvatel. „Podněty k pojmenování nových ulic mohou přicházet od různých navrhovatelů. Například od obyvatel, škol, stavebních firem, spolků nebo klubů. Vhodné náměty či změny názvů nových ulic je možné zaslat na email kratochvil.k@mupe.cz. Budeme rádi za odůvodnění nápadů,“ uvedla Unterfrancová.