Do Noci kostelů se zapojí pelhřimovská farnost. Na detaily i smysl akce se ptáme farního vikáře Vojtěcha Vágaie.

V čem vidíte hlavní přínos akce?

Snažíme se všem bez rozdílu ukázat krásné věci: krásu samotného kostela, krásu zpěvu, varhan, krásu vesmíru i lidských výtvorů. Tím vším chceme i lidem, kteří nechodí do kostela, poodhalit krásu Boha, který za tím vším je a dává smysl našemu životu, naší námaze a obětem, naší snaze konat dobro, i když často nevmínáme, že bychom za to byli odměněni.

Co v kostele může zaujmout člověka, který do něj nechodí?

Podle mě právě vizuální přítomnost krásy, která se snaží přiblížit Boha lidskému rozumu. Člověk dnešního facebookového a televizního věku je totiž víc „obrazový", nejvíc informací vnímá vizuálně, obraz pak může doplnit ticho, zpěv a modlitba. V kostelech je hodně zlata ne proto, že by i v minulosti lidé chtěli, aby církev byla bohatá, ale proto, že nevěděli, jak zachytit a ostatním předat krásu Boha.

V Pelhřimově se Noc kostelů koná na čtyřech místech (viz rámeček). Co čeká návštěvníky kostela sv. Bartoloměje?

Po zahájení se představí pelhřimovský pěvecký sbor Záboj s duchovní hudbou a farní sbor – obě tělesa diriguje pedagog ZUŠ a želivský varhaník Petr Žák. Poté bude následovat prohlídka kostela zevnitř i zvenku, kterou záživnou formou okomentuje Lenka Martínková z Jihočeské univerzity. Ta loni podobně provedla návštěvníky kaplí Panny Marie a mělo to dobrý ohlas. Pak vystoupí kapela mladých, se kterými se setkávám při Pátcích mladých – za doprovodu kytary, keybordu, cachonu a flétny představí moderní křesťanskou hudbu. Ve 21 hodin hlavní varhaník kostela Jiří Váňa názornou formou ukáže, jak fungují varhany. Další zajímavou letošní novinkou bude přednáška s promítáním předsedy místního astronomického klubu Jakuba Hraníčka o hvězdách. Ta bude pěkně korespondovat s mottem Noci kostelů „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc". Opět půjde o přiblížení Stvořitele takovou formou, která je modernímu člověku blízká. Večer bude také zpřístupněna věž kostela, což se běžně nestává.

Na co se nejvíc těšíte vy?

Kromě toho, co jsem zmínil, bude novinkou i to, že děti z pelhřimovských mateřských škol do středy namalují, jak si představují kostel. V pátek ráno přijdou do kostela, dostanou odměny,  bude pro ně připraven program a naučíme se písničku-modlitbu. Jejich výkresy pak budou vystaveny v kostele a na závěr Noci kostelů je jako dárek dostanou příchozí. Dalším dárkem pro návštěvníky budou i koláčky nebo kostelíčky z perníku a knížky. Těším se i na závěrečnou modlitbu za město a jeho lidi. Kdo má strach z modlitby, nemusí se bát, může se k nám přidat třeba formou toho, že do velkého srdce položí svíčky, jako symbol věci, za kterou by chtěl poprosit.

Program

kostel sv. Bartoloměje: 19.00 zahájení, 19.15 Záboj a farní sbor, 20.00 prohlídka, 20:30 kapela PM, 21.00 varhany, 21.30 světla na nebeské klenbě, 22.00 modlitba za město a obyvatele

kaple Panny Marie: řeckokatolická církev – 20.00 prohlídka, ukázky zpěvu, oblečení a liturgických předmětů, modlitba

Křemešník: Matice křemešnická – 19.00 úvod o kostele, 19.30 Jaroslav Benda pohovoří o restaurování oltářů i křížové cesty, 21.30 varhanní koncert Václava Peltana, 22.30 výstup na rozhlednu . Po celou dobu vystavena kopie Svatováclavské koruny

kaple sv. Anny: Zelené srdce – 19.00 prohlídka, výstava fotografií, 19.30 koncert skupiny HUSA bend, 20.00 Putování dvou andělů – příběh k zamyšlení