Aby byla deratizace co možná nejúčinnější, je třeba, aby se do ní zapojili majitelé domů a provozoven, kde lze výskyt hlodavců předpokládat. Pro podniky a organizace je deratizace samozřejmostí.

Položení nástrah a opakované kontroly se uskuteční v termínu od 30. září do 8. října.

Kriticky ohrožené mihule potoční.
Kriticky ohroženou mihuli potoční objevili odborníci v Hejnickém potoce

Vedení pelhřimovské radnice tak žádá všechny majitele domácích zvířat, aby v době velkoplošné deratizace zamezili jejich volnému pohybu po veřejných prostranstvích města.

„Velkoplošná deratizace určená na výrazné zregulování výskytu hlodavců bude předložena ke schválení Krajské hygienické stanici Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov,“ sdělila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.