Společnost Arriva se proti pokutování odvolala dopisem, který zaslala na krajský odbor dopravy. „Důvodem nezajištěných spojů byla především nemocnost řidičů nebo nařízená karanténa spojená s nemocí Covid-19. I přes uvedený důvod vždy bylo naší snahou minimalizovat počet neodjetých spojů a zmírnit dopady na cestující,“ zdůvodnil mimo jiné v dopise předseda správní rady dopravce Jindřich Poláček.

Pokuta je vyčíslená na bezmála 123 tisíc korun.

Ten pandemii a s ní spojená omezení označil za nepředvídatelnou okolnost, na kterou se ve smlouvě finanční sankce nevztahují. Informaci ještě upřesnil i mluvčí společnosti Jan Holub. „Až čtvrtina našich řidičů byla doma s covidem nebo v karanténě, což nemohl nikdo předvídat a v kombinaci s dlouhodobým nedostatkem řidičů v republice nám to působilo potíže,“ dodal Holub.

Pokutu v podobné výši má dopravní společnost také zaplatit kvůli stáří vozidel. „Myslíme si, že jsme průměrné stáří vozů podle našich propočtů neporušili,“ reagoval Holub.

Hejtman Schrek zmínil, že u jiných dopravců takové problémy nenastaly. „Neuplatnění smluvních pokut bychom považovali za ne úplně šťastný postup, který by v budoucnu mohl být návodný pro další firmy,“ vysvětlil Schrek. Dodal, že konečné slovo k udělení pokut budou mít krajští zastupitelé.

Jeho slova potvrdila i mluvčí kraje. „Předpokládám, že krajští zastupitelé budou záležitost projednávat na svém zářijovém zasedání,“ uvedla mluvčí kraje Jitka Svatošová. A dodala: „Sankce podle smlouvy musí být uložena. Její prominutí je možné jen orgány kraje, tedy Radou kraje nebo krajským zastupitelstvem. Pokud bychom od znění smlouvy upouštěli, pozbývá uzavírání jakýchkoli smluv smyslu,“ varovala Svatošová. Přidala ještě informaci, že sankce udělená Arrivě není jediným případem. V posledních letech se jedná o jeden z desítek případů, kdy byly takovéto pokuty uloženy.

K pokutám, které má dopravce zaplatit kvůli poruchám svých vozů, se Arriva staví čelem. „Součástí sankce je i několik případů nezajištění spojů kvůli poruše autobusu. Toto uznáváme a smluvní sankci ve výši necelých čtyř tisíc korun zaplatíme,“ dodal závěrem Jan Holub.