V případě Humpolce se psaní dotýká především chystaného prodeje stávajícího autobusového nádraží, které vlastní ICOM transport, developerovi za účelem stavby obchodního centra a vybudování nového, menšího terminálu v areálu ICOMu.
Na dopis se přímo na zasedání zeptala opoziční zastupitelka Alena Štěrbová (za ANO). „Proč starosta dopis zastupitelům neukázal? Zastupitelé tak neměli úplné informace od zástupců kraje k záměrům ve veřejné dopravě, přitom jsme v červnu odhlasovali prodej parkoviště u stávajícího autobusového nádraží," připomněla Štěrbová, která tehdy zvedla ruku proti prodeji.
Starosta města Jiří Kučera (ODS) potvrdil, že dopis dostal a že nad ním seděli s užším vedením radnice. „Upřímně říkám, že mě ani nenapadlo předat dopis dál. Úmyslem nebylo ho zatajit," řekl.

Dopis od hejtmana Běhounka putoval do schránek obcí s rozšířenou působností v celém kraji. Hejtman na začátku upozorňuje, že kraj zahájil práci na novém projektu, jehož cílem je rozvoj veřejné dopravy. Za velmi důležitý aspekt pak považuje dostupnost autobusových nádraží či zastávek. „Naše snaha o co největší atraktivitu veřejné dopravy pro cestujícího může vyjít vniveč, když cestujícího dopravíme daleko od jeho koncového cíle a on je nucen absolvovat cestu z nádraží nebo zastávky do svého cíle, což má za následek, že cestující ve výsledku volí individuální dopravu," zmiňuje v dopise Běhounek.

Starosta Kučera k tomuto doplnil, že město právě o přiblížení autobusových zastávek cestujícím usiluje. Hejtman dále upozorňuje, že vlastnictví autobusových nádraží by nemělo být nástrojem pro případný konkurenční boj mezi jednotlivými dopravci. „Proto jsme toho názoru, že vlastním záměrem daného sídla by mělo být, aby bylo schopno o takto strategickém místě pro město rozhodovat samo," stojí v dopise.

Běhounek také připomíná, že kraj vypisuje veřejnou soutěž na dopravce v linkové dopravě, a nelze tedy vyloučit, že dojde ke změnám ve složení dopravců, kteří nyní zajišťují dopravní obslužnost.

Zástupci firmy ICOM již ale několikrát veřejně naznačili, že o prodeji nádraží existuje smlouva mezi ICOMem a developerem, kterou neporuší.

Alena Štěrbová na zasedání zastupitelstva zmínila i obavu, že v místě nádraží a jeho okolí by mohlo vzniknout logistické centrum, ne obchodní dům. Podle nového územního plánu by tam totiž mohla stát i výrobní či skladovací hala. Zastupitelka připomněla, že v okolí již rostou nové prostory firem a další stavby jsou v plánu. „To nelze, už existují smluvní vztahy mezi dotčenými stranami," vyvracel námitku Štěrbové Kučera.

Koaliční zastupitel Jan Mácha (KDU-ČSL) byl jedním ze zastupitelů, kteří s prodejem parkoviště nesouhlasili. „Spolku pro Humpolecko jsem odpověděl, že dopis od hejtmana jsem neviděl, ale že jsem o aktivitách kraje věděl. Můj postoj k prodeji parkoviště je pak veřejně známý," uvedl Mácha s tím, že Spolku vytkl, proč pod jeho výzvou zastupitelům nebyl nikdo podepsaný. „Ptal jsem se některých kolegů zastupitelů, jestli na e-mail Spolku reagovali, ale řekli mi, že na anonymy neodpovídají," dodal Mácha.

Za Spolkem pro Humpolecko stojí jeho zakladatelé Jan Ságl (předseda), Petr Machek (místopředseda), Miloš Lesina, Petr Hendrych, Martin Hendrych a Václav Duben.