Odborníci pokáceli vzrostlý kaštan (jírovec maďal), který se nacházel ve špatném zdravotním stavu a stal se velkým rizikem pro kolemjdoucí i majetek, neboť rostl nejen v blízkos
ti zástavby, ale současně
v těsném sousedství frekventované komunikace.

O osudu čtrnáct metrů vysokého stromu definitivně rozhodly závěry znaleckého posudku z 30. března. „Kořenové náběhy jsou mechanicky poškozené, kmen má rozsáhlé defekty 
a v dutinách stromu se vyskytuje hniloba," přepsala z posudku do zprávy na webu pelhřimovského městského úřadu radniční mluv-čí Alexandra Knapová.

Vlastní kácení si vyžádalo přechodné omezení dopravy v této části Pelhřimova, avšak samotné práce, při nichž byly uplatněny stromolezecké postupy, žádné závažné či nečekané problémy nepřinesly.

„Čtvrteční kácení jírovce maďalu na Karlově náměstí
v Pelhřimově se obešlo bez komplikací," popsala událost Knapová.

Pelhřimovská radnice spolu s městskými technickými službami pochopitelně počítají s adekvátní obnovou zeleně na místě poraženého  kaštanu. Letitý jírovec maďal v dohledné době nahradí mladý jírovec červený.