Devět volných míst pro nelékaře nabízí nemocnice v Havlíčkově Brodě. Kromě trvalého nedostatku zdravotních sester potřebuje nemocnice i dva radiology a jednoho fyzioterapeuta. „Nástup nejlépe ihned. Zájemcům můžeme nabídnout náborový příspěvek až sto padesát tisíc korun,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

Nedostatek radiologických asistentů jako nekonečný problém našeho zdravotnictví. Podle Lubomíra Francla, radiologa a místopředsedy Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, práce radiologa není pro každého. „Je hodně technická. Člověk k ní musí mít předpoklady, je nutná klinická praxe,“ zdůraznil odborník s tím, že radiologický asistent může po studiích pracovat na klinikách, odděleních radiologie, radioterapie a nukleární medicíny. Jestliže na takových pozicích radiologové chybějí, pak se pacientům podle Francla prodlužuje doba čekání třeba na ošetření ozářením o měsíc či dva.

Den diabetu v Nemocnici Pelhřimov 2022.
Den diabetu v Nemocnici Pelhřimov ukázal důležitost prevence

Stejně jako v Brodě chybějí radiologové i v Jihlavě, kde by jich potřebovali asi šest. Studenti mají možnost čerpat stipendium, noví zaměstnanci náborový příspěvek. Podobně je na tom nemocnice s fyzioterapeuty. „Potřebovala bych na oddělení aspoň čtyři fyzioterapeuty a jednoho ergoterapeuta,“ upřesnila vrchní fyzioterapeutka Jana Ciprušková. Jak poznamenala, je to práce krásná, ale náročná. I fyzicky. „Zkrátka pracujeme rukama,“ dodala Ciprušková.

V nemocnici Pelhřimov je také dlouhý aktuální seznam volných míst v nelékařských profesích. Radiolog chybí na oddělení nukleární medicíny a na radiodiagnostickém oddělení ve směnném provozu. „Naše oddělení nukleární medicíny disponuje veškerou moderní technikou včetně nejnovějšího typu gamakamery. Náborový příspěvek při přijetí je až devadesát tisíc korun, u radiologa se specializací až sto padesát tisíc. Přesto není jednoduché ale takové odborníky najít,“ konstatovala mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.

Kdo nemocnicím chybí
Havlíčkův Brod: dva radiologové a jeden fyzioterpeut
Jihlava: šest radiologů, čtyři fyzioterapeuti a jeden ergoterapeut
Pelhřimov: dva radiologové
Nové Město na Moravě: jeden radiolog, jeden ergoterapeut, jeden fyzioterapeut, jeden fyzioteperaut pro dětskou neurologii
Třebíč: jeden radiolog
Zdroj: nemocnice na Vysočině

Radiologa i fyzioterapeuty potřebuje i nemocnice v Novém Městě na Moravě. Nabízí náborové příspěvky. „Například fyzioterapeutky nám odcházejí na mateřskou. Náhradu najít není jednoduché. Tyto profese si žádají odbornou způsobilost a zkušenost,“ poznamenala mluvčí nemocnice Helena Zelená Křížová. Jednoho radiologického asistenta potřebuje i nemocnice Třebíč. Nabízí finanční odměny a řadu benefitů.

Jednou z hlavních příčin nedostatku radiologických asistentů je podle odborů i ministerstva zdravotnictví nedostatečná generační obměna. Vysokých škol, které nabízejí studijní program Radiologická asistence, je stále málo a konečné počty absolventů, kteří přicházejí do praxe, nepokrývají počty těch, kteří z ní odcházejí. Předseda Společnosti radiologických asistentů Josef Hyka dodal: „Naše profese je v Česku málo známá. Jsme považováni za sestry. A studijní programy mají nevhodný název. Radiologický asistent. Proč studovat vysokou, abych byl něčí asistent….“

Co dělají
Radiologický asistent je zdravotník nelékařského oboru. Pracuje na klinikách, odděleních nebo ambulantních pracovištích radiologie, radioterapie a nukleární medicíny. Radiologický asistent bývá označován také jako rentgenový laborant. Technicky zajišťuje vyšetření a manipulaci s přístroji. V radioterapii je zodpovědný především za precizní provedení ozáření požadované oblasti. Obsluhuje ozařovací přístroje. Podílí se na plánování radioterapie, při některých výkonech asistuje lékaři – radiačnímu onkologovi.

Fyzioterapie je rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému člověka. Je svázaná s mnohými medicínskými obory jako chirurgie, ortopedie, interní lékařství, gerontologie, psychiatrie. 

Ergoterapie je profese, která se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání. Cílem ergoterapie je umožnit lidem účastnit se každodenních aktivit. Ergoterapeuti dosahují tohoto cíle tak, ze se snaží pomoci lidem jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním)  začlenit se do okolního prostředí.