Místnost na radioterapeutickém oddělení, kde bude instalován, však musí nejdříve projít rekonstrukcí. Ta započne již v srpnu a zahrnuje v sobě úpravu elektroinstalací, podlah i stěn. Provoz oddělení nebude nijak narušen.

„Radioterapeutický přístroj bude využíván pro nemocné s degenerativním onemocněním kloubů. Druhou skupinu budou tvořit nemocní s pokročilými nádory, k paliativnímu ozáření bolestivých metastáz. Třetí skupinou budou nemocní s kožními nádory k léčbě po operaci a kurativnímu ozáření v lokalizaci, kde operace není možná," zhodnotil význam pořizovaného přístroje ředitel nemocnice Jan Mlčák.

Stavební úpravy však v nemocnici touto rekonstrukcí ne-končí. Na gynekologicko-po-rodnickém oddělení v těchto dnech finišují rekonstrukce prosklené stěny na hlavním schodišti. „Došlo k montáži nové tepelněizolační konstrukce fasády s osazením izolačních skel a aktuálně je projekt v dokončovací fázi," potvrdil De-níku František Coufal z technického oddělení nemocnice.

Nutná oprava čeká i venkovní schodiště patologie, kde dojde k výměně ocelové konstrukce včetně zábradlí. Celková částka uvolněná 
na jmenované stavební úpravy, jež proběhnout o prázdninách v areálu pelhřimovské nemocnice, dosáhne 800 tisíc korun. (bra)