Oddělení hematologie a transfúziologie Nemocnice Pelhřimov samo vyrábí tyto transfuzní přípravky a nabízí je ostatním nemocnicím v kraji i mimo něj. „Deleukotizované transfuzní přípravky jsou pro pacienty bezpečnější. Znamenají menší imunitní zátěž a snížení nežádoucích potransfúzních reakcí,“ sdělila lékařka oddělení Michaela Harudová.

Podle ní tak došlo ke zvýšení úrovně péče o pacienty i zvýšení bezpečnosti hemoterapie. Ta se poskytuje nejčastěji pacientům při náhle vzniklé krevní ztrátě, tedy například po haváriích nebo při větších operačních výkonech jako jsou třeba ortopedické totální endoprotézy.

Oddělení změnilo dosavadní výrobu transfuzních přípravků. Od 1. července byla ukončena výroba erytrocytárních přípravků s vyšším obsahem bílých krvinek z důvodu přechodu na stoprocentní deleukotizaci. Aktuálně jsou vyráběny pouze deleukotizované erytrocytární koncentráty a dostávají je všichni pacienti pelhřimovské nemocnice, kteří potřebují transfuzi krve. U deleukotizovaných přípravků je odstraněna většina bílých krvinek pomocí filtračního zařízení.

Deleukotizace se provádí ihned v den odběru při zpracování krve. Při použití běžných transfuzních přípravků s obsahem leukocytů je vyšší riziko potransfuzních reakcí. Ty se u deleukotizovaných přípravků minimalizují. „Naše pracoviště je jediné v kraji, které používá pro všechny své pacienty deleukotizované přípravky a přímo si je samo vyrábí. Ostatní nemocnice je používají, ale ne u všech pacientů anebo je ani nevyrábí a odebírají je od jiných pracovišť,“ prozradila Harudová.

Proto Nemocnice Pelhřimov nabídla tuto službu i ostatním nemocnicím v Kraji Vysočina.„Vyrábíme si vlastní deleukotizované transfuzní přípravky pro pacienty hematologické ambulance nebo pro dialyzované pacienty. Tedy deleukotizované přípravky používáme, ale jen částečně,“ sdělila Vlasta Bruknerová, vrchní sestra transfúzního oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod.