Řidiči mohou podle Knapové za parkování platit na bezobslužné pokladně v přízemí pavilonu péče o rodinu a to bezkontaktně i hotově. Případněě v INFO centru v hlavní lůžkové budově nebo na bezobslužné pokladně umístěné u továrního komína. „Auta s dopravní značkou označující přepravu ZTP mají parkování v areálu nemocnice zdarma. Dárci krve a krevních složek mají v den odběru parkování v areálu nemocnice také zdarma,“ doplnila Knapová.

V celém areálu je dopravní značkou vymezena zóna zákazu stání motorových vozidel. Vozidla mohou parkovat pouze na vyhrazených parkovištích. Všichni řidiči jsou povinni respektovat dopravní značení a neohrozit průjezd v areálu.