„Cílem Dne otevřených dveří pro studenty je motivovat středoškoláky ke studiu medicíny či jiných zdravotnických oborů a zajisti si tak do budoucích let dostatek zdravotníků v nemocnicích na Vysočině. Zájem studentů nás každoročně přesvědčí, že mladá generace stále nebo opět považuje práci zdravotníka za velice atraktivní,“ prozradila mluvčí Nemocnice Pelhřimov Petra Černo.

Studenti zavítali na oddělení ARO, interní a chirurgickou JIP, Emergency, lůžkový provoz oddělení chirurgie, interna, ortopedie, dětské, gynekologie a porodnice, rehabilitace, hematologie a transfúziologie, ale i do laboratoří či na oddělení nukleární medicíny.