Začínají se pro ně stavět domy v Pelhřimově a v Cetorazi a v zimě se někteří mají dočasně stěhovat z těchobuzského zámku do nájemních prostor.

O tomto mezistupni, tedy dočasném nájemním bydlení, se přitom dosud nemluvilo. Ředitelka Domova Jeřabina Simona Tomanová ale odmítá názor, že by důvodem bylo zpoždění transformace, tedy postupného rozstěhování klientů do domečků v šesti obcích Pelhřimovska.

„Důvodem je to, že sami někteří klienti vlastně předběhli transformační proces. Tím, že se už teď naučili řadu věcí potřebných v komunitním životě, jsou připraveni opustit zdi ústavu a vytvořit si podmínky pro běžný život, a proto je pro ně odchod do podnájmu logickým krokem," vysvětlila.

Cvičná domácnost

Ke stěhování do dvou nájemních bytů v Humpolci, jednoho v Pelhřimově a jednoho v Horní Cerekvi dojde hned začátkem příštího roku a bude se týkat 18 klientů, z nichž navíc někteří začali chodit do práce. „Normální" život si podle Tomanové zkusili v takzvaných cvičných domácnostech.

Nájemní byty jsou v soukromém vlastnictví, v rámci rodinných domů, kam za klienty budou docházet asistenti. „Bude to pro klienty lepší i v tom, že si dříve zvyknou na prostředí města a mohou tomu městu nebo obci něco přinést," doplnila ředitelka Domova Jeřabina.
Mezitím teď na podzim začínají stavební práce na celkem čtyřech „domcích" pro trvalé bydlení – z toho dvou na Polním Dvoře v Pelhřimově a dvou v Cetorazi. Dokončeny mají být do konce roku 2014, pak by se do nich mohlo stěhovat 24 klientů. „Transformace probíhá podle plánu a veškeré domy by měly být hotovy do 30. června 2015," upřesnila Tomanová.

Další domy se příští rok začnou stavět v Humpolci, Počátkách, Horní Cerekvi a Novém Rychnově.

Někde budou do domků klientů asistenti jen docházet, při větším postižení u nich budou i přes noc. Cílem je také zvýšit podíl klientů, kteří chodí pravidelně do práce, až na polovinu. K tomu může dopomoci také denní stacionář v Pelhřimově, kde bude mj. žehlírna a mandlovna.
Už dnes se také podle Tomanové rozvíjí spolupráce se sdružením Fokus, a to jak v oblasti přípravy na budoucí povolání, tak s dobrovolnickým centrem a s Charitou, která klientům směřujícím do Hum-polce nabízí možnost využít služby Denního stacionáře v Ledči nad Sázavou.

Využije se dotace

Zřizovatelem Domova Jeřabina je kraj. Krajského radního pro sociální oblast jsme se tedy zeptali, zda mezistupeň v podobě odstěhování klientů do nájmů bude znamenat zvýšené náklady pro kraj.

Odpověděl, že ne, protože Domov pouze využije dalšího grantu ministerstva práce a sociálních věcí. „V rámci bydlení je možnost pronajmutí bytu a postupná příprava na úplnou samostatnost," zmínil Krčál s tím, že transformace dále probíhá podle plánu.
Jak Krčál doplnil, paralelně probíhají jednání kraje s obcí Těchobuz o využití zámku, současného sídla Domova. Kraj podle něj využití pro objekt nemá a před jeho prodejem chce dát přednost zřejmě bezplatnému převodu obci. „Chceme tím podpořit obec a mikroregion," doplnil Krčál.