Obecný pokles počtu studentů se na některých podepisuje téměř existenčně. To se týká třeba pacovského šestiletého gymnázia.

Do přijímacího řízení pro nadcházející školní rok se v prvním kole přihlásilo jen patnáct uchazečů, přijato bylo třináct. Uzávěrka přihlášek do druhého kola je 7. června. „Plná obsazenost jedné třídy je 30 dětí. Byli bychom velmi rádi, kdyby se nám třídu podařilo zaplnit alespoň ze dvou třetin," doufá ředitel školy Josef Novák.

Nad důvodem nižšího počtu přihlášených adeptů se zamýšlí i vedení města. „Počet dětí v základních školách je stejný jako loni, kdy nebyl problém naplnit třídu gymnázia. Nevíme, proč se jich letos přihlásilo tak málo," podivoval se starosta Pacova Lukáš Vlček.

„Rada i zastupitelstvo se už několikrát jednomyslně vyjádřily pro zachování gymnázia. Tercie bude teď každopádně otevřena 
i za situace sníženého počtu žáků," dodal.

Stipendia pro učně

Existence gymnázia podle Vlčka přináší řadu kladů: zaměstnanost, setrvání mladých ve městě, zpestření kulturního života nebo i prestiž města. Podle Vlčka budou zastupitelé města i vedení gymnázia společně hledat možnost, jak zachovat výuku, a to i za cenu finanční spoluúčasti města.

Kolika penězi ale město gymnázium podpoří, je zatím ve hvězdách. Bude to záviset na tom, kolik dětí bude pro ideální třídu chybět. Starosta se domnívá, že by mělo jít o statisíce korun.

Úvahám o případném omezení výuky čelilo ještě nedávno i humpolecké gymnázium. To ale na rozdíl od Pacova přináší pozitivní čísla. Převis nebyl jen na čtyřletém studiu, kde z přihlášených šestašedesát dětí brali třicet, ale i na osmiletém, kde se hlásilo čtyřicet adeptů a vzali dvacet.

„Je to pro nás zadostiučinění poté, co nás poškodily spekulace o rušení víceletého gymnázia," řekla ředitelka Hana Havelková, jejíž škola loni skončila v úspěšnosti studentů u státních maturit v pořadí jako druhá na Vysočině.
Úbytku žáků čelí všechny školy.

Ale třeba humpoleckou zemědělskou akademii podle ředitele Otakara Březiny pokles dětí dramaticky nepoznamenal. „Otevřeme šest učebních oborů.

O obory zedník, tesař a instalatér se zvedl zájem. Nemáme problém tyto obory naplnit, svůj podíl na tom mají i krajská stipendia pro učně," zmínil Březina.