Tak začíná krátký článek někdejších okresních novin Nástup ve vydání z 30. listopadu 1989. Kromě jiného (viz rámeček) se v něm píše, že na shromáždění za pražské vysokoškoláky promluvil student ČVUT Vojtěch Razima. Ten pochází z Pelhřimova a vychodil tamní průmyslovku.
Deník ho nyní požádal o pohled na tehdejší dobu. „Chodil jsem v Praze na demonstrace už od roku 1988. V lednu 1989 mě taky jeden esenbák trochu zmlátil," vzpomíná na dobu před 25 lety Vojtěch Razima.

Na přelomové demonstraci 17. 11. 1989 nebyl. Tvrdí totiž, že tam byli „třetiřadí revolucionáři", protože akci pořádal Socialistický svaz mládeže.
Pak se ale hned v pondělí aktivně připojil k hnutí studentů, které začalo stávkovat.

„V úterý jsme se z Prahy rozjeli do svých rodišť a vždy s námi jel přímý účastník páteční demonstrace, který mohl předat informace z první ruky," říká Vojtěch Razima.

Studenti takto ve dvojicích referovali o situaci v Praze a přednášeli své požadavky. V Pelhřimově byla dvě setkání: na stadionu a u muzea.
„Při generální stávce jsem mluvil k lidem v tom smyslu, že nám třeba nemusí věřit vše, ale že určitě i oni cítí, že republika je v háji a že potřebuje změnu," uvádí Razima.

„Vzpomínám si taky, jak k nám tehdy přišel jeden místní komunista a ptal se, jestli budeme komunisty věšet. Řekli jsme mu, že ne," dodává tehdejší vysokoškolák.
Razima „revoluční" dobu hodnotí tak, že změny musely v kontextu ostatních událostí jako pád Berlínské zdi přijít, ale zároveň lidé netušili, že by se to i vzhledem k síle armády a policie stalo tak rychle.

Vojtěch Razima po studiích zůstal v Praze. Nejprve pracoval na kriminální ústředně. Nedávno založil a vede obecně prospěšnou společnost Acta non verba (ANV).
„Každý tepe nešvary, ale nanejvýš se o nich natočí reportáž a dál se už nic neděje. My jsme si řekli, že věci chceme dotahovat do konce, aby byl splněn cíl," říká ředitel Razima. ANV mj. sleduje, kolik nás stojí biopaliva v naftě, plýtvání úřadů, rizika billboardů u silnic či střety zájmu lidí.  Ze 40 kauz dokončila 27. Za největší úspěch Razima považuje to, že obchodní inspekce díky tlaku ANV už zveřejňuje seznam „šidících" pump.

Z článku o stávce
- „projevy 10 řečníků se nesly v duchu souhlasu se změnami"
– „studenti neslevují ze svých požadavků, ale mají výhrady k tomu, že na manifestaci na Letné nebylo dáno slovo komunistům"
- „mezi řečníky byl i předseda městského výboru František Zabloudil a předseda ONV Vojtěch Rásocha, oba se vyslovili pro dialog s OF. Ne se všemi vystoupeními shromáždění souhlasilo, zvláště ne s těmi, z nichž zaznívaly fráze místo stanovisek"