„Žádáme tímto občany bydlící v předmětné lokalitě o shovívavost a dodržování bezpečnosti v průběhu vykonávaných prací,“ vzkázala veřejnosti mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Ke kácení byly určeny stromy se zpravidla zhoršeným zdravotním stavem nebo sníženou provozní bezpečností. Z lokality tak zmizí například borovice s jednostrannou korunou, smrk s výskytem suchých větví, břízy s vysoko vyvětvenými korunami nebo stromy jejichž kořenové systémy zasahují do kanalizace. Naopak řada stromů z původní výsadby zůstane zachována.

Některé keře jsou určeny ke zmlazování, s novou výsadbou v rámci revitalizace veřejné zeleně na sídlišti 5. května počítá město v roce 2020.