Na Pelhřimovsku přišlo k volebním urnám nejméně lidí v Obratani – 8,4 procenta. Nízká volební účast byla rovněž v Čížkově, kam přišlo dát svůj hlas 8,57 procenta voličů. V obou obcích dali voliči nejvíce hlasů Ivo Jahelkovi.

Naopak největší volební účast (58,82%) byla ve Vysoké Lhotě, nejmenší obci v České republice. Druhou největší volební účast v regionu – 55,56 procenta, měli v Útěchovičkách. V těchto obcích u voličů zvítězil Milan Štěch.